Ajankohtaista

Uudet EUSA-rahastot ohjelmakaudelle 2014 - 2020 virallisesti perustettu

11.6.2014 10.48 | Julkaistu suomeksi 10.2.2017 klo 6.36
Uutinen

EU:n rahoitusohjelmakaudelle 2014–2020 on perustettu kaksi uutta sisäasioiden alan rahastoa. Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat antaneet sisäasioiden rahastoja koskevat asetukset 16.4.2014. Ne on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä 20.5.2014.

Rahastot ovat turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto sekä sisäisen turvallisuuden rahasto. Jälkimmäinen jakaantuu ulkoraja- ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden torjumisen ja ehkäisemisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen.

Uusia rahastoja koskevien asetusten lisäksi on hyväksytty yleisasetus, jolla määritellään uusien rahastojen yleiset täytäntöönpanosäännöt. Yleisasetuksen tarkoituksena on varmistaa, että rahastot toimivat yhdenmukaisesti ja että tuen saajia kohdellaan samalla tavoin.

Rahastojen kansallinen valmistelu ja hankehakujen käynnistäminen

Rahastojen kansallisia ohjelmia ja kansallista lainsäädäntöä valmistellaan parhaillaan.

Painopiste siirtyy alkaneella ohjelmakaudella vuosittaisista ohjelmista monivuotiseen, strategiseen ohjelmasuunnitteluun. Kansalliset ohjelmat valmistellaan koko seitsenvuotiselle ohjelmakaudelle ja ne on tarkoitus toimittaa komissiolle kesän 2014 kuluessa. Rahastoille laaditaan lisäksi kansalliset toimeenpano-ohjelmat.

Uudella rahoitusohjelmakaudella Euroopan unionin säädökset on laadittu huomattavasti aikaisempaa ohjelmakautta yleisemmällä tasolla, joten rahastojen hallinnointia koskevien tarkempien sääntöjen määrittely on kansallisesti tarpeen. Hallituksen esitys rahastoja koskevasta laista on tarkoitus antaa elokuun loppuun mennessä eduskunnalle.

Tavoitteena on saada käynnistettyä ensimmäiset hankehaut rahastoista viimeistään vuoden 2015 alkupuolella.

Liity postituslistalle

Syksyllä 2014 järjestetään uuteen ohjelmakauteen liittyviä infotilaisuuksia sekä koulutusta. Rahastojen valmistelun etenemisestä ja järjestettävistä tilaisuuksista tullaan tiedottamaan verkkosivujen lisäksi postituslistan kautta.

Liity postituslistalle
EUSA-rahastot, ohjelmakausi 2014 - 2020
Sisäasioiden EU-rahastoja koskeva lainsäädäntöhanke

EU