Ajankohtaista

Seurantakomitea asetettu maahanmuuttoa koskevan EU-rahaston kansalliselle ohjelmalle

4.6.2015 14.14 | Julkaistu suomeksi 10.2.2017 klo 6.36
Uutinen

Valtioneuvosto on tänään asettanut seurantakomitean turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston Suomen kansalliselle ohjelmalle vuosille 2014-2020. Euroopan komissio hyväksyi kansallisen ohjelman maaliskuussa 2015. Ohjelmassa on määritelty painopisteet, joiden perusteella muun muassa kunnat, valtionhallinto ja järjestöt voivat hakea rahoitusta toimilleen.

Seurantakomitean tehtävänä on osallistua kansallisen ohjelman ja kansallisen toimeenpano-ohjelman valmisteluun ja täytäntöönpanoon sekä seurata ja arvioida niiden tuloksellisuutta, käsitellä ehdotuksia tuettaviksi hankkeiksi ja tuettavaksi toiminnaksi sekä käsitellä ehdotus teknisen avun käyttöä koskevaksi suunnitelmaksi.

Seurantakomiteassa on puheenjohtaja mukaan lukien 17 jäsentä, joista 5 on vaihtuvia jäseniä. Komitean jäsenet edustavat rahaston tavoitteiden kannalta keskeisiä tahoja kuten ministeriöitä, keskus- ja aluehallinnon virastoja, kansalaisjärjestöjä sekä työmarkkinajärjestöjä. Seurantakomiteaan kuuluu lisäksi Ahvenanmaan maakunnan hallituksen edustaja, koska turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston kansallinen ohjelma on Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan yhteinen.

Suomen saama rahoitusosuus turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta on noin 23,5 miljoonaa euroa. Rahastosta on lisäksi mahdollista saada rahoitusta kiintiöpakolaisten vastaanottamiseen. Yhden kiintiöpakolaisen vastaanottamisesta Suomi voi saada 6 000 tai 10 000 euron kertakorvauksen. Tämä voi merkittävästi nostaa Suomen saamaa rahoitusosuutta. Suomi ottaa tänä vuonna vastaan 1050 kiintiöpakolaista.

www.eusa-rahastot.fi

Lisätietoja:
seurantakomitean puheenjohtaja, ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, 0295 488 250