Ajankohtaista

Neuvottelut uusista sisäasioiden EU-rahastoista etenevät Brysselissä

30.1.2019 14.04
Uutinen

Suomi aloittaa EU-puheenjohtajuuskautensa heinäkuun alussa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että EU:n monivuotisen rahoituskehyksen loppuun saattaminen neuvostossa ja kolmikantaneuvotteluiden käyminen parlamentin ja komission kanssa jäävät Suomen vastuulle.

Sisäministeriö vastaa kolmen EU-rahaston valmistelusta: raja- ja viisumirahoitusväline, sisäisen turvallisuuden rahasto ja turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto. Nämä yhdessä muodostavat sisäasioiden EU-rahastot.

Mikäli monivuotisen rahoituskehyksen kokonaistasosta ja sen jakautumisesta aloittain päästään syksyllä sopuun, sisäasioiden rahastoja koskevat asetukset voisivat olla voimassa hyvissä ajoin ennen uuden kehyskauden alkua. Tällöin myös rahastoihin liittyvä ohjelmavalmistelu päästäisiin aloittamaan hyvässä tilanteessa, kun kaikki reunaehdot olisivat tiedossa.

Sanotaan että pessimisti ei pety, mutta lupaavalta näyttää!

Romania jatkaa työtä Itävallan lailla tehokkaalla linjalla

Rahastojen asetusehdotuksia on käsitelty neuvoston työryhmissä ensin puheenjohtajamaa Itävallan johdolla heinäkuusta 2018 lähtien ja vuodenvaihteen jälkeen Romanian johdolla. Kaikki artiklat on käyty kertaalleen läpi ja molemmat puheenjohtajamaat ovat antaneet kompromissiesityksensä: Itävalta joulukuussa ja Romania heti perään tammikuussa.

Itävalta edisti rahastoasetusten valmistelua syksyllä hyvin tehokkaasti, eikä Romania näytä jäävän kakkoseksi. Romania on ilmoittanut, että kesäkuussa 2019 sisäasioiden rahastoista olisi neuvoston osittainen yleisnäkemys, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki muu paitsi kokonaismäärärahat ja se, miten ne jaetaan, olisi selvää neuvostossa. Tämän jälkeen käynnistyvät kolmikantaneuvottelut uuden Euroopan parlamentin, uuden komission ja neuvoston kesken.

Toimintaympäristön muutokset paisuttavat rahastojen kokoa

Komission ehdotuksissa uusiksi rahastoiksi näkyy, että Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut ja maahanmuuttojärjestelmä on kovan paineen alla.

Komissio esittää rahoituksen merkittävää lisäystä kaikille sisäasioiden rahastoille. Raja- ja viisumirahoitusväline kasvaisi 2,7 miljardista eurosta yli 8 miljardiin euroon, sisäisen turvallisuuden rahasto 1,2 miljardista eurosta 2,5 miljardiin euroon ja turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto 6,7 miljardista eurosta 10,4 miljardiin euroon.

Tämän lisäksi komissio on esittänyt merkittäviä lisäpanostuksia erityisesti eurooppalaisen raja- ja merivartioston kehittämiseen. Nähtäväksi jää, muuttuvatko nämä rahasummat neuvoston ja parlamentin käsittelyssä. Siitä, miten summat jakautuvat kansallisesti, on olemassa vasta alustavia arvioita, eikä niistä siksi parane vielä suuremmin huudella.

Maailman muuttuminen näkyy erilaisina painotuksina

Rahastoilla tuettava toiminta pysyy pitkälti samana kuin tähänkin asti. Maailman muuttuminen toki näkyy erilaisina painotuksina: esimerkiksi raja- ja viisumirahoitusvälinettä koskevassa asetusehdotuksessa näkyy eurooppalaisen raja- ja merivartioston kehitys, kun taas sisäisen turvallisuuden rahastossa painotetaan entistä enemmän terrorismin ja radikalisoitumisen torjuntaa.

Kirjoittaja: erityisasiantuntija Ville Similä