Ajankohtaista

Integration finns med i AMIF-ansökningsförfarande som öppnas i november

12.4.2019 10.38
Pressmeddelande

Nästa ansökningsförfarande för asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) öppnar på senhösten. Integrationsåtgärder finns med i ansökningsförfarandet och som stöd vid planering av integrationsprojekt anordnas utbildning i juni. Under hösten har de sökande möjlighet att få vägledning på workshops och ansökningskliniker för att kunna skapa en god projektplan.

Ansökningsförfarandet för AMIF-fonden öppnas i slutet av november och avslutas i mitten av januari. De nationella målsättningarna som ingår i ansökningsförfarandet utöver integrationsåtgärder meddelas under sommaren. Även stödbeloppet som kan ansökas kommer meddelas senare.

Utbildning och workshops ger bättre projektansökningar

EUSA-fonderna anordnar utbildningar i juni för aktörer som planerar integrationsprojekt. Syftet med utbildningen är att tydliggöra vilka krav och ramvillkor som gäller för integrationsprojekt som har fått stöd beviljat från AMIF-fonden. Dessa saker är viktiga att uppmärksamma redan vid startskedet av planeringen. Vid tillfället finns också möjlighet att hitta projektpartners som arbetar omkring samma tema från aktörer som arbetar med projektplanering.

- I samband med utbildningsdagen i juni arrangeras en lejonlya för projekt. Det kan ses som ett slags arrangemang för att söka kompanjoner, och som erbjuder ett utmärkt tillfälle för aktörer som planerar projekt att dela sina projektidéer och sätta samman dem till passande projekthelheter. Mellan utbildningen i juni och starten för ansökningsförfarandet finns det precis lagom med tid för detta, berättar specialsakkunniga Kristiina Mauriala som arbetar  inom utbildningsprojekten.

Utöver utbildningen anordnar vi under hösten arbete i workshops och traditionella ansökningskliniker. Aktörer som kommit långt med sina projektidéer kan få vägledningen med att förverkliga sin projektplan under workshops. Vid ansökningsklinikerna som anordnas i december under tiden för ansökningsförfarandet går man igenom tekniska saker för ansökan och ger sista minuten tips för till exempel klokt administrativt utförande av budgeten.

I början av maj kommer vi informera om en mer detaljerad tidplan samt anmälan för utbildningen i juni på vår webbsida och på Twitter. Senare under sommaren kommer vi informera om höstens workshops och ansökningskliniker.       

Mer information om de nationella målsättningarna som ingår i AMIF-fondens grundfinansiering samt om de särskilda anslagen och verksamheter som finansieras av dem finns i fondens nationella genomförandeprogram.

Genomförandeprogram AMIF

Ytterligare information:

särskild sakkunnig Kristiina Mauriala, tfn. 0295 488 275, [email protected]   
specialistdesigner Noora Vahervaara, tfn. 0295 488 265, [email protected]