Ajankohtaista

Komission unionin toimien AMIF-haussa jaossa noin 21,5 miljoonaa euroa

20.8.2019 16.06
Uutinen

Euroopan komissio myöntää yhteensä 21,5 miljoonaa euroa valtioiden välisiin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamishankkeisiin. Hakuteemasta riippuen rahoitettavan hankkeen toteuttajia tulee olla vähintään kahdesta tai kolmesta eri EU-jäsenvaltiosta.

Haettavana oleva rahoitus perustuu turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) unionin toimien 2019 työohjelmaan Rahoitusta on haettavissa seuraaviin aiheisiin liittyen:

  • Suojelun tarpeessa olevien henkilöiden kotoutumisen edistäminen yksityisellä tuella
  • Vastasaapuneiden kolmansien maiden kansalaisten yhteiskuntaan perehdyttäminen paikallisten yhteisöjen avustuksella, mukaan lukien mentorointi ja vapaaehtoistoiminta
  • Maahanmuuttajanaisten sosiaalinen ja taloudellinen kotouttaminen
  • Valistus- ja tiedotuskampanjat laittoman maahanmuuton riskeistä valituissa kolmansissa maissa ja Euroopassa
  • Ihmiskaupan uhrien tukeminen
  • Lasten suojelu muuttoliikkeen yhteydessä
  • Valtioiden väliset hankkeet asiantuntijoiden kouluttamiseksi turvapaikka- ja maahanmuuttoasioissa

Kukin hakija voi lähtökohtaisesti hakea rahoitusta vain yhtä aihetta käsittelevään hankkeeseen. Hakuun osallistuvien hankkeiden on oltava kooltaan teemasta riippuen 300 000 euron ja yhden miljoonan euron välillä. Tarkat hakuehdot ja aihekohtaiset edellytykset löytyvät hakua koskevasta dokumentista (Call document), joka löytyy kunkin aiheen sivulta. Tuki haetaan suoraan komissiolta.

Haku käynnistyi 30.7.2019 ja päättyy 30.1.2020.

Lisätietoja:

erikoissuunnittelija Noora Vahervaara, p. 0295 488 265, [email protected]