Ajankohtaista

Katso-tunnistautuminen korvautuu Suomi.fi -tunnistautumisella 11.12.2019

15.11.2019 13.33
Uutinen

Sisäasioiden EU-rahastojen (EUSA) hankerahoitus-asiointipalvelussa EUSA-järjestelmässä siirrytään 11.12.2019 käyttämään Suomi.fi-tunnistautumista ja -valtuudet -palvelua. Tämän jälkeen järjestelmään kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksella. Osa organisaatioista alkaa käyttämään Suomi.fi-valtuudet-palvelua, mutta suurella osalla organisaatioista Katso-valtuuksien käyttö jatkuu.

Katso-tunnistautuminen poistuu käytöstä 2019 loppuun mennessä ja korvataan Väestörekisterikeskuksen Suomi.fi-tunnistuksella. Tämän vuoksi sisäministeriön EUSA-järjestelmässä siirrytään myös Suomi.fi-tunnistuksen käyttöön.

EUSA-järjestelmässä on päivityksestä johtuva käyttökatko 10.-11.12.2019 välisenä aikana. Päivityksen yhteydessä järjestelmään tulee useampia uusia toiminnallisuuksia.

EUSA-järjestelmän kirjautumisessa ja tunnistautumisessa vaaditaan henkilökohtainen vahva tunniste

EUSA-järjestelmässä joulukuun päivityksen jälkeen kaikki hakijat ja tuen saajat käyttävät Suomi.fi-tunnistautumista.

Kirjautumiseen vaaditaan henkilökohtainen vahva tunniste, joita ovat pankkitunnukset, mobiilivarmenne ja varmennekortti. Varmista, että sinulla on käytössä joku näistä välineistä, jotta voit asioida palvelussa jatkossa.

Valtuudet asioida EUSA-järjestelmässä – osa jatkaa Katso-valtuuksien käyttöä

EUSA-järjestelmän joulukuun päivityksen jälkeen Suomi.fi-valtuudet-palvelun voivat ottaa käyttöön yritykset (pois lukien ulkomaiset yritykset sekä yhtiöt, joilla on nimenkirjoitus kaksi tai useampi yhdessä). Lue lisää valtuuksista liitteenä olevasta ohjeesta.

Suomi.fi-valtuudet-palvelun käyttö ei vielä ole mahdollista seuraaville organisaatioille:

  • julkinen organisaatio
  • yhdistys ja säätiö
  • ulkomaalainen yritys
  • yhtiöt, joilla on nimenkirjoitus kaksi tai useampi yhdessä

Kaikki nämä yllä listatut toimijat jatkavat Katso-valtuuksien ja -roolien hallinnointia ja käyttöä. Nämä toimijat voivat siirtyä käyttämään Suomi.fi-valtuuksia vuoden 2020 aikana sitä mukaan kuin Suomi.fi-valtuudet palvelussa otetaan käyttöön uusia ominaisuuksia. Näistä tiedotetaan erikseen, kun aikataulut tarkentuvat.

Niin kauan kuin asiointipalvelun käyttäjällä ei ole mahdollisuutta siirtyä Katso-valtuuksista Suomi.fi-valtuuksiin, jatkavat käyttäjät Katso-valtuuksien ja -roolien hallinnointia Katso-palvelussa. Käytännössä valtuutettu kirjautuu asiointipalveluun esimerkiksi pankkitunnuksilla Katso-tunnisteen sijasta ja hän pystyy toimimaan EUSA-järjestelmässä.

Toimintaohjeet AMIF-hakuun osallistuville

Seuraava turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) haku järjestetään 18.11.2019 - 17.1.2020 välisenä aikana. Näin ollen EUSA-järjestelmän päivitys ajoittuu keskelle hakua. Jotta hakemusten tekninen täyttäminen ja lähettäminen sujuu mahdollisimman vaivatta päivityksestä riippumatta, suosittelemme hakijoille seuraavaa:

  • Ainoastaan ne hakijat, jotka aikovat lähettää hakemuksen EUSA-järjestelmässä ennen käyttökatkoa, aloittavat hakemuksen täyttämisen EUSA-järjestelmässä heti haun käynnistyttyä.
  • Hakijat, jotka aikovat lähettää hakemuksen EUSA-järjestelmässä käyttökatkon jälkeen (aikaisintaan 11.12.2019), aloittavat hakemuksen täyttämisen EUSA-järjestelmässä vasta käyttökatkon jälkeen. Tässä tapauksessa hankehakemusta voi valmistella mallilomakkeilla.

Ennen päivitystä järjestelmään kirjaudutaan Katso-tunnuksilla.

Verkkokoulutusta EUSA-järjestelmän päivityksestä

Vastuuviranomainen järjestää verkkokoulutuksia EUSA-järjestelmän päivityksestä sekä Suomi.fi- ja Katso-palvelujen tunnistautumisesta ja valtuuksista. Koulutus on suunnattu käynnissä olevien hankkeiden toteuttajille sekä AMIF-hakuun osallistuville hakijoille. Saman sisältöiset koulutukset järjestetään 22.11. klo 10-11, 12.12. klo 13-14 ja 14.1. klo 10-11. Lisätietoja koulutuksista ja osallistumisohjeet osoitteessa www.eusa-rahastot.fi. Verkkokoulutukset ovat suomenkielisiä.

Suomi.fi-tunnistautuminen

Suomi.fi-valtuudet-palvelu

Ohje tunnistautumiseen EUSA-järjestelmässä

Lisätietoja:

Suomi.fi-muutokset: erityisasiantuntija Elina Sillanpää, p. 0295 488 266, [email protected]

AMIF-haku: asiantuntija Noora Vahervaara, p. 0295 288 265, [email protected]