Ajankohtaista

Hyvässä hakemuksessa toimintojen suhde tuloksiin kristallinkirkas

28.11.2018 17.15
Uutinen

EUSA-rahastojen erityisasiantuntijat Ville Similä ja Sanna Virtanen kertovat, minkälaisia ominaisuuksia on hyvässä hankehakemuksessa. Vastauksissa korostuu huolellinen suunnittelu ja selkeä kokonaisuuden luominen. Enemmän kaivattaisiin myös vaikuttavuuden arviointia.

Ville, miten kuvailisit hyvää hankehakemusta?

- Hyvä hankehakemus on rahaston ohjelman mukainen ja rakenteeltaan selkeä. Siinä kuvataan hankkeen taustaa ja toimintaympäristöä. Esitettyjen toimintojen suhde hankkeen tavoitteisiin on kristallinkirkas. Hyvän hankkeen budjetin kustannukset kytkeytyvät selvästi hankkeen toimintoihin, mutta samalla ne jättävät hankkeen toteuttajalle liikkumavaraa käytännön hanketyön toteuttamisessa.

Sanna, kuinka tärkeä osa hanketta hankesuunnitelma on?

- Hankesuunnitelma on käytännössä tärkein yksittäinen asiakirja koko hankkeen elinkaaren ajan: hakemus arvioidaan sen perusteella, tukipäätös laaditaan sen pohjalta ja hanketta seurataan ja arvioidaan hankesuunnitelmaan peilaten. Hankesuunnitelman laadintaan kannattaa varata riittävästi aikaa.

Minkälaisiin virheisiin törmäätte hankehakemuksia arvioidessa?

- Tyypillisimmät heikkoudet liittyvät hakemuksen keskeneräisyyteen, joskus hakemus joudutaan jättämään kiireessä eikä siitä ehditä hioa yhtenäistä kokonaisuutta. Tällöin myös hankkeen idea ja keskeinen lisäarvo jäävät yleensä hämärän peittoon.

Ville, mitä toivoisit näkeväsi enemmän hankehakemuksissa kautta linjan?

- Itse kaipaisin hakemuksiin, ja koko hankkeiden elinkaareen, enemmän vaikuttavuuden arviointia. Ja nimenomaan siten, että arvioitaisiin hankkeen vaikuttavuutta johonkin ilmiöön, kuten esim. rikostorjuntaan, rajatarkastusten sujuvuuteen tai vaikkapa kotoutumiseen. Tämä on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty ja toisaalta täytyy harkita myös seurannan ja arvioinnin panos-tuotos -suhdetta: kattava vaikuttavuusarviointi on sikäli työlästä, että sitä ei ole kovin pienistä kokonaisuuksista mielekästä tehdä.

Kiitos Sanna ja Ville!