Ajankohtaista

EUSA-järjestelmän päivitys 4.7.2018

3.7.2018 15.07
Uutinen

Lue tästä järjestelmän uusista ominaisuuksista sekä parhaillaan valmisteltaviin maksatushakemuksiin liittyvä tärkeä huomio.

Varmistathan ensin, että sinulla on järjestelmään syötetyt tiedot tallennettu mallilomakkeille tai tiedot on tulostettu järjestelmästä. Mikäli olet aloittanut täyttää elokuun maksatushakemusta EUSA-järjestelmässä, siirry maksatushakemuksen ensimmäiselle sivulle ja paina Tallenna-painiketta, jotta viimeisimmät tiedot indikaattorien osalta päivittyvät.

Uusia ominaisuuksia ovat seuraavat:

  • Indikaattorien täyttämistä on uudessa versiossa selkeytetty niin hakemukseen kuin maksatushakemukseenkin. Niiden kansallisten tavoitteiden hakemuksissa, joissa on paljon indikaattoreita, voi jatkossa hakemuksella valita tietystä ryhmästä indikaattorit. Tällöin kaikkiin yksittäisiin indikaattoreihin ei ole pakollista täyttää nollaa.
  • Maksatushakemuksissa jatkossa näkyvät vain ne indikaattorit, jotka ovat hakemusvaiheessa valittu hankkeen indikaattoreiksi. Hakemuksen 0-arvoiset/ tyhjät indikaattorit eivät näy jatkossa ollenkaan maksatushakemuksessa.
  • AMIF-hakemuslomakkeelle on lisäksi lisätty yhteensä kolme uutta indikaattoria erityistavoitteisiin 1 ja 3. Nykyisiä hakemuksia täydennettäessä (tukipäätöksiä muutettaessa) tulee niihin täyttää luku.
  • Viimeisimmän lähetetyn hakemuksen tai täydennetyn hakemuksen voi jatkossa tulostaa järjestelmästä milloin vain. Huomioithan, että kyseessä on aina viimeisin lähetetty versio eli vasta, kun tukipäätös tai sen muutospäätös on allekirjoitettu, on hakemuksen tiedot hyväksytty.
  • Maksatushakemuksia laadittaessa järjestelmässä saat jatkossa ilmoituksen, mikäli toteuma ylittää talousarvion yli 10 prosentilla. Ilmoitus ei estä täyttämistä tai lähettämistä.
  • Maksatushakemuksen rahoitusvälilehdellä voit laskea yhteisrahoituksen kokonaistoteuman. Rahoitusvälilehdellä on jatkossa myös tarkistus, että yhteisrahoitusta on raportoitu riittävästi. Paina jatkossa rahoitusvälilehdellä Laske summa- painiketta ja tarkista, että yhteisrahoitusta on raportoitu riittävästi, ennen kuin siirryt seuraavalle sivulle.

Tärkeää tietoa maksatushakemuksien täyttämisestä ja tukipäätöksen muuttamisesta

Maksatushakemuksien tietojen syöttämisessä järjestelmään tulee jatkossa huomioida se, ollaanko tukipäätökseen tekemässä muutosta eli hakemukseen täydennys. Mikäli tukipäätöksen muutos tehdään tilanteessa, kun uuteen maksatushakemukseen on jo täytetty tietoja, tyhjentyvät maksatushakemuksen täytetyt tiedot tukipäätöksen muuttamisen jälkeen. Maksatushakemuksen tietojen syöttäminen järjestelmään kannattaa aloittaa vasta, kun tukipäätöksen muuttaminen on tehty.

Versiopäivityksessä tehty muutos tietojen tallentumiseen voi ilmentyä hankkeissa, joissa tukipäätöksen tiedot on muutettu sen jälkeen, kun maksatushakemuksen tietoja on jo tallennettu järjestelmään. Maksatushakemuksen tiedot on tällöin valitettavasti syötettävä järjestelmään uudestaan.

Järjestelmään syötettävät tiedot on aina syytä tallentaa myös muualle kuin järjestelmään, kuten hakemus- tai maksatushakemuslomakkeelle.

 

Lisätietoja: Elina Sillanpää, elina.sillanpaa(at)intermin.fi, 0295 488 266.

Teknisiä neuvoja järjestelmän käyttöön voit kysyä osoitteesta [email protected] tai puhelimitse 0295 488 535.