Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke

EU:n sisäasioiden rahastot ovat ohjelmakaudella 2021-2027 mukana valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeessa (VA-hanke). Uuden ohjelmakauden ensimmäiset haut on tarkoitus järjestää uudessa sähköisessä tietojärjestelmässä sen pilottikäyttöönottovaiheessa syksyllä 2021. 

Valtiovarainministeriön johtaman hankkeen tavoitteena on lisätä valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta, läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta. Hankkeen lopputuloksena on yhtenäinen digitalisoitu valtionavustusprosessi. Uudet digitaaliset palvelut huomioidaan lainsäädäntömuutoksin. 

VA-hankkeessa on myös yhdenmukaistettu valtionavustustoiminnan sanastoa. 

Tiedotamme avustuksen hakemisesta ja muista käytännöistä hakijoille verkkosivuillamme kevään ja kesän aikana.

Lisätietoja VA-hankkeesta valtiovarainministeriön sivuilla.