Turvapaikkajärjestelmän toimivuuden tukeminen

Kansallinen tavoite 7.1: Sisäisten siirtojen kautta saapuvien henkilöiden vastaanotto-olosuhteiden turvaaminen

Hankkeita ei ole käynnissä.

Kansallinen tavoite 7.2: Turvapaikkatutkinnan teknisten edellytysten varmistaminen

Hankkeita ei ole käynnissä.