Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän vahvistaminen ja kehittäminen

AMIF-rahaston erityistavoitteessa 1 keskitytään vastaanotto- ja turvapaikkajärjestelmän kehittämiseen sekä uudelleensijoittamisen paikallisten edellytysten tukemiseen.

Kansallinen tavoite 1.1: Vastaanotto- ja turvapaikkajärjestelmät

PLANE - Vastaanottokeskusten, säilöönottoyksiköiden ja Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakastyön sähköinen dokumentointi

Hankkeita ei ole käynnissä.

Turvapaikkaa hakevien naisten ja tyttöjen sukupuolistuneen väkivallan kokemusten tunnistamisen ja kokemusten käsittelyyn tarvittavan tuen vahvistaminen

Hankkeita ei ole käynnissä.

Kansallinen tavoite 1.2: Turvapaikkapolitiikan arviointi

Hankkeita ei ole käynnissä.

Kansallinen tavoite 1.3: Uudelleensijoittaminen

Hankkeita ei ole käynnissä.