Sivun päivitys on kesken.

Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän vahvistaminen ja kehittäminen

Erityistavoitteessa 1 pyritään nopeuttamaan turvapaikkahakemusten käsittelyä mm. vahvistamalla viranomaisten välistä yhteistyötä ja työnjaon toimivuutta sekä ammatillista osaamista. Lisäksi tehostetaan turvapaikkaprosessin alkuvaihetta.

Kansallinen tavoite 1.1: Vastaanotto- ja turvapaikkajärjestelmät

Tavoitteen 1.1 puitteissa tuetaan toimia, jotka koskevat vastaanotto- ja turvapaikkajärjestelmän kehittämistä yhteistyössä eri viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa turvapaikkahakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi sekä yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän saattamiseksi kansallisesti voimaan, turvapaikanhakijoiden vastaanoton tukemista ja vastaanottojärjestelmän sopeuttamista.

TURVA-hanke

 • Hankkeella edistetään turvapaikanhakijoiden perus- ja ihmisoikeuskäsitystä.
 • Oulun vastaanottokeskus, 01.02.2017 - 31.01.2019, EU-tuki 379 547 euroa

TERTTU-hanke

 • TERTTU on turvapaikanhakijoiden alkuterveystarkastuksen valtakunnallinen kehittämishanke.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 28.2.2017 - 30.09.2019, EU-tuki 630 000 euroa 

KUVAKO-hanke

 • Hankkeessa pyritään ratkaisemaan kommunikoinnin ongelma tilanteissa, joissa turvapaikanhakijan ja vastaanottokeskuksen työntekijöillä ei ole yhteistä kieltä.
 • Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu, 6.2.2017 - 20.1.2012, EU-tuki 346 125 euroa

AsylE-Service

 • AsylE-Service -hankkeen päämääränä on avustajien ja edustajien sähköisen asiointipalvelun käyttöönotto.
 • Maahanmuuttovirasto, 1.10.2017 - 31.12.2018, EU-tuki 300 000 euroa

Lapset puheeksi-hanke

 • Hanke kehittää vastaanottopalvelujen tarjoamaa psykososiaalista tukea lapsiperheille ja haavoittuville menetelmäkoulutuksen muodossa.
 • Maahanmuuttovirasto, 1.8.2017 - 31.7.2020, EU-tuki 232 766 euroa

Flow 2-hanke

 • Hanke vastaa yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän käytännön toimeenpanosta sekä turvapaikkajärjestelmän kansallisen toimintaympäristön muutoksista aiheutuviin turvapaikkaprosessiin kohdistuviin laatu- ja tehokkuushaasteisiin.
 • Maahanmuuttovirasto, 1.8.2017 - 31.1.2019, EU-tuki 292 016 euroa

OSAKA-hanke

 • Hankkeessa kehitetään vastaanottokeskuksissa järjestettävää työ- ja opintotoimintaa ja muuta aktivoivaa toimintaa, joiden tarkoituksena on tukea turvapaikanhakijan toimintakykyä ja aktiivisuutta.
 • Maahanmuuttovirasto, 2.4.2018 - 30.9.2019, EU-tuki 442 845 euroa

ONE-hanke

 • Hankkeessa laaditaan vastaanottokeskusten käyttöön tietopaketti, joka sisältää materiaalia vastaanottokeskuksen antaman yleisen oikeudellisen neuvonnan tueksi.
 • Maahanmuuttovirasto, 1.3.2018 - 31.1.2012, EU-tuki 281 138 euroa

Psyyke-hanke

 • Hankkeessa kehitetään henkilöstön osaamista mielenterveystyössä.
 • Maahanmuuttovirasto, 1.3.2019 - 30.6.2021, EU-tuki 142 476 euroa

Kansallinen tavoite 1.2: Turvapaikkapolitiikan arviointi

Tavoite 1.2 pyrkii varmistamaan turvapaikkaprosessin laadun ja vastaanottokapasiteetin monitoroinnin kehittämisen hyödyntämällä arviointimenetelmiä ja viranomaisten tietojärjestelmiä.

FAKTA-hanke

 • Hankkeessa toteutetaan vuosina 2017–2020 yhteensä 12 tiedonhankintamatkaa kuuteen Suomen kannalta keskeiseen lähtömaahan.
 • Maahanmuuttovirasto, 1.9.2017 - 31.8.2020, EU-tuki 368 250 euroa

Kansallinen tavoite 1.3: Uudelleensijoittaminen

Tavoite 1.3 pyrkii vastaamaan tarpeeseen uudelleensijoittamispolitiikan sujuvasta toimeenpanosta ja joustavasta mukautumisesta pakolaistilanteen muutoksiin.

Turvasatama-hanke

 • Hankkeen tavoitteena on parantaa valmiuksia vastaanottaa ja kotouttaa pakolaisia Ahvenanmaalle.
 • Ahvenanmaan maakunnan hallitus, 15.3.2018 - 14.3.2021, EU-tuki 286 885 euroa