Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän vahvistaminen ja kehittäminen

AMIF-rahaston erityistavoitteessa 1 keskitytään vastaanotto- ja turvapaikkajärjestelmän kehittämiseen sekä uudelleensijoittamisen paikallisten edellytysten tukemiseen.

Kansallinen tavoite 1.1: Vastaanotto- ja turvapaikkajärjestelmät

PLANE - Vastaanottokeskusten, säilöönottoyksiköiden ja Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakastyön sähköinen dokumentointi

  • PLANE -hankkeessa toteutetaan vastaanotto- säilöönotto- ja Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmätoiminnassa tehtävän päivittäisraportoinnin yhtenäistäminen osaksi asiakastyön dokumentointia tarkoituksenmukaiselle ja tietoturvalliselle raportointialustalle, joka täyttää sekä työn sisällölliset, toiminnalliset sekä EU:n että kansalliset tietosuoja- ja turvavaatimukset. Hankkeessa yhtenäistetään valtakunnallisesti vastaanotto- säilöönotto ja auttamisjärjestelmässä tehtävän asiakastyön dokumentointia ja parannetaan henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä rekisteröidyn (turvapaikanhakija) kannalta sekä toteutetaan päivittäisraportoinnin pysyvä sähköinen säilyttäminen. Hankkeella parannetaan myös vastaanottojärjestelmien kustannustehokkuutta yhteisten toimintamallien myötä.

  • Hankkeen toteuttaja: Maahanmuuttovirasto, Toteutusaika: 1.1.2022 - 31.12.2022, EU-tuen määrä: 122 369,19 euroa 

Turvapaikkaa hakevien naisten ja tyttöjen sukupuolistuneen väkivallan kokemusten tunnistamisen ja kokemusten käsittelyyn tarvittavan tuen vahvistaminen

  • Hankkeen kuvaus: Hankkeessa tuotetaan intensiivikoulutusta ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään potentiaalisesti sukupuolistunutta väkivaltaa kokeneita turvapaikanhakijanaisia ja -tyttöjä. Koulutus tarjoaa konkreettisia työkaluja kohtaamiseen ja rohkeutta ottaa väkivalta puheeksi. Koulutus perustuu tutkittuun tietoon sukupuolistuneesta väkivallasta pakolaiskontekstissa sekä useassa Euroopan maassa pilotoidun ohjaamisen mallin jakamiseen. Lisäksi ohjaamisen mallia jatkokehitetään ja juurrutetaan Suomeen, Pohjois-Savoon, keskisuuren kaupungin palvelurakenteisiin sopivaksi, tiiviissä yhteistyössä Tarinan vastaanottokeskuksen ja Kuopion Tyttöjen Talon kesken. Ohjauksen myötä hankkeessa tarjotaan turvapaikanhakijanaisille ja -tytöille tietoa sukupuolistuneesta väkivallasta ja heidän oikeuksistaan väkivallan uhreina yksilöllisen tuen ja ryhmätoiminnan keinoin. Lisäksi hankkeessa luodaan materiaalipankki koulutettavien ja laajemminkin ammattilaisten käyttöön.

  • Hankkeen toteuttaja: Kuopion Setlementti Puijola ry, Toteutusaika: 01.06.2020 - 30.9.2022, EU-tuen määrä: 78 438 euroa 

Kansallinen tavoite 1.2: Turvapaikkapolitiikan arviointi

Hankkeita ei ole käynnissä.

Kansallinen tavoite 1.3: Uudelleensijoittaminen

Hankkeita ei ole käynnissä.