Hakukoulutus: Miten laadin menestyksekkään hankehakemuksen?

Tiistai 3.5.2022 klo 10.30 – 12.30

sisäministeriö

Koulutuksessa käydään läpi sitä, millainen on laadukas hankehakemus ja mitä hankesuunnitelman laatimisessa tulee ottaa huomioon.

Koulutuksessa kerrotaan mm., millaisia valintaperusteita hakemusten arvioinnissa sovelletaan sekä millaisia vaatimuksia esim. viestinnälle asetetaan EU:n sisäasioiden rahastoissa ohjelmakaudella 2021-2027.

Koulutus on suunnattu AMIF- ja ISF-rahastojen sekä BMVI-rahoitustukivälineen hakijoille.

Koulutus pidetään suomeksi ja se järjestetään Teamsilla. 

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään edellisenä päivänä klo 14 mennessä.

Ilmoittautuminen