EU-rahoitusneuvonnan infopäivä: Yhteiskunta, ihmiset ja kulttuuri

Keskiviikko 10.11.2021 klo 9.00 – 12.00

EU-rahoitusneuvonta

Yhteisten eurooppalaisten arvojen ja kulttuurin edistäminen on yksi Euroopan komission ensisijaisista tavoitteista. Näihin arvoihin kuuluvat muun muassa tasa-arvo, kansalaisyhteiskunnan osallistaminen, syrjinnän kitkentä, huono-osaisuuden torjuminen sekä eurooppalaisen kulttuurin tukeminen. Toimia rahoitetaan erinäisten rahoitusohjelmien kautta, ja rahoitusta on tarjolla moninaisille tahoille kansalaisjärjestöistä kuntiin ja tutkimuslaitoksiin.

EU-rahoitusneuvonnan marraskuun 2021 infowebinaarissa tutustutaankin kattavasti rahoitusmahdollisuuksiin, joita EU tarjoaa yhteiskunnallisten ongelmien ratkomiseen sekä kulttuurialalle. Mukana ovat asiantuntijat EU:n sisäasioiden rahastoista (AMIFBMVI, ISF), Kansalaisuus, tasa-arvo perusoikeudet ja arvot -ohjelmasta (CERV), Horisontti EuroopastaEuroopan sosiaalirahastosta ja Erasmus+- sekä Luova Eurooppa -ohjelmista. Tilaisuus nauhoitetaan ja tallenne on jälkikäteen katsottavissa EU-rahoitusneuvontapalvelun materiaalipankissa.
Lämpimästi tervetuloa mukaan!