AMIF-koulutus: Hankehakemus 15.4.2021

Torstai 15.4.2021 klo 13.00 –  15.00

Sisäministeriö

Sisäministeriö järjestää kevään turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) hakuun osallistuville hakijoille koulutuksen torstaina 15.4.2021 klo 13-15. 

Koulutuksessa keskitytään hankehakemuksen laatimiseen liittyviin seikkoihin.

AMIF-rahoitusta haetaan EUSA-järjestelmässä olevalla hakulomakkeella eli hankehakemuksella. Koulutuksessa käymme läpi hakemuksen täyttämistä kohta kohdalta. 

Hanke arvioidaan hakemuksen perusteella ja siksi on tärkeää, että se on täytetty huolellisesti ja oikein. Jos hankkeelle myönnetään EU-tukea, on hakemus tukipäätöksen ohessa hankkeen tärkein dokumentti, koska se sisältää hankesuunnitelman sekä talousarvion. Hakemus on tärkeä dokumentti siis sekä hakuvaiheessa että hankkeen ollessa käynnissä.

Koulutus on jatkoa 4.3.2021 järjestetylle koulutukselle, jossa käytiin läpi AMIF-rahoituksen perusteita kotoutumistoimien ja Yhteiskunnan vastaanottavuus -teeman näkökulmasta.

Koulutus järjestetään etäyhteyksin. 

Ilmoittautuminen viimeistään 9.4.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Kristiina Mauriala, p. 0295 488 275, [email protected] 
asiantuntija Noora Vahervaara, p. 0295 488 265, [email protected]