Tapahtumat – yksittäinen

Rahastojen hallinnointikoulutus

Tiistai 21.5.2019 klo 09.00 –  15.30

Sisäministeriö

Sisäministeriö järjestää hallinnointikoulutuksen turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston sekä sisäisen turvallisuuden rahaston hankkeille.

Hallinnointikoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti hankkeille, jotka ovat alkaneet tai alkavat vuonna 2019. Myös aikaisemmista hauista tukea saaneet voivat osallistua koulutukseen (esim. jos hankehenkilöstössä on ollut vaihdoksia). Tilaisuudessa keskitytään hankkeen hallinnointiin hankkeen koko elinkaarta ja rahastojen sääntöjä läpileikaten. Yksi koulutuksen pääpainoista on hankkeen viestintä.

Käynnissä oleville AMIF- ja ISF-hankkeille on lähetetty tilaisuuteen kutsu ja ohjelma sekä ohje ilmoittautumiseen.


Tapahtumiin rekisteröityminen