Koulutuksessa käydään läpi, miten hakemuslomake teknisesti täytetään ja miten hakemus lähetetään EUSA-järjestelmässä