Koulutuksessa käydään läpi sitä, millainen on laadukas hankehakemus ja mitä hankesuunnitelman laatimisessa tulee ottaa huomioon.

Järjestäjä: SM

Koulutuksessa esitellään ohjelmakaudella 20217-2027 hankkeissa käytettävät kustannusmallit.

Järjestäjä: SM

Koulutuksessa kerrotaan, minkälaista toimintaa operatiivisella tuella voidaan avustaa ja miten hakeminen sekä raportointi eroavat ns. tavallisesta hankkeesta.

Järjestäjä: SM

Koulutuksessa käydään läpi, miten hakemuslomake teknisesti täytetään ja miten hakemus lähetetään EUSA-järjestelmässä

Oletko jättämässä hakemusta turvapaikka-, maahanmuutto-ja kotouttamisrahaston (AMIF), sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) tai rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikn rahoitustukivälineen (BMVI) hakuun kevään 2022 haussa? Kyselytunnilla voit esittää rahastojen hallintoviranomaisen edustajille kysymyksiä hakemuksen valmisteluun liittyen ja oppia toisten hakijoiden kysymyksistä.

Järjestäjä: SM

Oletko jättämässä hakemusta turvapaikka-, maahanmuutto-ja kotouttamisrahaston (AMIF), sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) tai rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikn rahoitustukivälineen (BMVI) hakuun kevään 2022 haussa? Kyselytunnilla voit esittää rahastojen hallintoviranomaisen edustajille kysymyksiä hakemuksen valmisteluun liittyen ja oppia toisten hakijoiden kysymyksistä.

Järjestäjä: SM