Yhteisten eurooppalaisten arvojen ja kulttuurin edistäminen on yksi Euroopan komission ensisijaisista tavoitteista. Näihin arvoihin kuuluvat muun muassa tasa-arvo, kansalaisyhteiskunnan osallistaminen, syrjinnän kitkentä, huono-osaisuuden torjuminen sekä eurooppalaisen kulttuurin tukeminen. Toimia rahoitetaan erinäisten rahoitusohjelmien kautta, ja rahoitusta on tarjolla moninaisille tahoille kansalaisjärjestöistä kuntiin ja tutkimuslaitoksiin.

Sisäministeriö järjestää 24.11. infotilaisuuden EU:n sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027. Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin ja ilmoittautuminen on käynnissä 17.11. saakka

Järjestäjä: SM