Utlysning av medel ur ISF-fonden – cirka 4,5 miljoner euro kan sökas

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 11.10.2021 8.59
Pressmeddelande
alt=

Den sista ansökningsomgången för fonden för inre säkerhet (ISF) under programperioden 2014–2020 för EU:s fonder för inrikes frågor öppnades den 11 oktober. EU-stöd kan sökas till ett belopp av cirka 4,5 miljoner euro för projekt enligt fondens mål. Ansökningsomgången är öppen till den 29 oktober.

Med medel ur fonden stöds projekt som gäller kontroll av de yttre gränserna, viseringspolitik, polissamarbete, förebyggande och bekämpning av brott samt hantering av säkerhetsrelaterade risker och kriser. 

Utlysningen gäller i huvudsak genomförandet av sådana obligatoriska ändringar i informationssystem som föranleds av EU-kraven och som gör det möjligt att i Finland införa nya informationssystem som omfattar hela EU (EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd ETIAS, in- och utresesystemet). 

Dessutom stöds uppgradering och automatisering av tekniken för gränskontroll. Både för genomförandet av in- och utresesystemet och för anskaffningen av automatiserad gränskontrollutrustning kan sökas cirka 1,5 miljoner euro och för ETIAS cirka 970 000 euro.

Dessutom finns det en liten finansieringsandel att sökas för utveckling av andra informationssystem för myndigheter, såsom det nationella informationssystemet för viseringar och passagerarinformationssystemet. 

Det finansieringsbelopp som kan sökas för åtgärderna anges i bilagan till utlysningen.

Ansökningsmaterial

Ytterligare information:

Aleksi Rantamaa, sakkunnig, tfn 0295 488 315, [email protected]