Hoppa till innehåll

Kotouttamistoimien idea- ja kumppanihaku osoittautui menestykseksi

17.5.2017 17.22
Uutinen

AMIF-rahaston ensimmäistä kertaa järjestetty idea- ja kumppanihaku sai aikaan innostusta - ideahaun määräaikaan mennessä jätettiin 25 ideaa, joista suomenkielisiä 24 ja ruotsinkielisiä 1.

Suurin osa ideoista tuli kunnilta, mutta ideoita jättivät myös koulutusorganisaatiot ja järjestöt. Myös eri alueet olivat hyvin edustettuina ideoiden kohdistuessa pääkaupunkiseudun lisäksi useille alueille aina Pohjois-Savoa ja Lappia myöten. Ideoiden joukossa on hyvin AMIF-rahaston painopisteisiin sopivia sisältöjä, mutta myös joitakin paremmin muihin rahastoihin sopivia aiheita.

Ideahausta on saatu paljon myönteistä palautetta - innostusta ja kiitosta on tullut niin hanketoimijoilta, viranomaisilta kuin komissioltakin. Ideahaun päätyttyä työ kumppanuuksien edistämiseksi jatkuu. Ideahakuun osallistuneita ja muita kotouttamishankkeita suunnittelevia rohkaistaan aktiivisuuteen kumppanuuksien ja alueellisesti kattavien hankekokonaisuuksien edistämiseksi. Hankkeen tarvelähtöisyys tulisi varmistaa oman alueen viranomaisilta. Ideahaun listauksestä löytyy kunkin idean lähettäjän yhteystiedot yhteydenottoja varten.

AMIF-vastuuviranomainen käy vastaanotettuja ideoita läpi muiden rahastojen ja kotouttamisen asiantuntijoiden kanssa sekä antaa touko-kesäkuun aikana palautetta saaduista ideoista. Kesäkuussa ideoita työstetään hankesuunnitelmiksi AMIF-tilaisuuden työpajoissa. Varsinainen kotouttamistoimien hankehaku on avoinna lokakuussa.

Syksyn haussa tuettavan hankkeen edellytetään perustuvan kolmansien maiden kansalaisten kanssa toimivien julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden väliseen kumppanuuteen ja vahvistaa niiden välisiä verkostoja. Tuettavien hankkeiden tulee myös edistää valtakunnallisen, alueellisen tai paikallisen kotouttamisstrategian toimeenpanoa. Erityisesti toivotaan hankkeita, joissa kolmansien maiden kansalaiset tai heidän edustamansa järjestöt osallistuvat toimien suunnitteluun ja toimeenpanoon.

Lisätietoja: Kristiina Mauriala, kristiina.mauriala(at)intermin.fi tai puh. +358 29 548 8275

Tutustu ideoihin