Informationsmöte den 24 november om EU:s fonder för inrikes frågor under programperioden 2021–2027

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 9.11.2021 10.06 | Publicerad på svenska 9.11.2021 kl. 10.44
Nyhet
alt=

Den 24 november ordnar inrikesministeriet ett informationsmöte om EU:s fonder för inrikes frågor under programperioden 2021–2027. Tillställningen ordnas via distansförbindelser och anmälan pågår fram till den 17 november.

Vid informationsmötet presenteras målen för Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), Fonden för inre säkerhet (ISF) och Finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) och för hurdana åtgärder understöd kan beviljas ur fonderna.

Dessutom redogör man under informationsmötet för bland annat beredningen av fondernas program och fondlagen samt för preliminära tidsplaner för kommande ansökningsomgångar. 

Informationsmötet är avsett för instanser som har planer på att ansöka om finansiering från EU:s fonder för inrikes frågor och för andra som är intresserade av fonder för inrikes frågor. Tillfället ordnas på finska. 

Program (på finska)

Tid: ons 24.11.2021 kl. 9–12

Plats: Webbinarium

Anvisningar för deltagande i webbinariet skickas till deltagarna efter att tiden för anmälan har gått ut. Anmäl dig senast den 17 november 2021. 

Anmälan: https://link.webropolsurveys.com/S/1CA18AF4F0E3BD5F (på finska)

Mer information:

[email protected]