Europeiska kommissionen har utlyst en ISF-P ansökning för arbetet mot korruption

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 11.12.2020 9.34
Nyhet
Illustration

Kommissionen har utlyst ansökningen genom det finansiella instrumentet för polissamarbete, förebyggande och bekämpning av brottslighet samt krishantering (ISF-P) inom fonden för inre säkerhet (ISF). Finansiering kan sökas för sammanlagt 2,4 miljoner euro för multinationella projekt mot korruption.

Ansökningstiden går ut 25.2.2021.

Ytterligare information om ansökan

Ytterligare information om finansieringsinstrumentet ISF-P finns på Europeiska kommissionens webbplats