Turvapaikkajärjestelmän toimivuuden tukeminen

Kansallinen tavoite 7.1: Sisäisten siirtojen kautta saapuvien henkilöiden vastaanotto-olosuhteiden turvaaminen                      

Vapaaehtoiset sisäiset siirrot

  • Hankkeen kuvaus: Valtioneuvosto päätti 27.2.2020, että Suomi ottaa Välimeren alueen Euroopan unionin ulkorajavaltioista yhteensä enintään 175 kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevaa turvapaikanhakijaa, ensisijaisesti ilman huoltajaa olevia alaikäisiä sekä yksinhuoltajaperheitä, joilla on todennäköisesti perusteita saada kansainvälistä suojelua ja jotka tulevat erityisen heikon turvallisuustilanteen maista kuten Syyriasta ja Afganistanista. Hakijoita voidaan vastaanottaa Kreikasta, Kyprokselta, Maltalta ja Italiasta sen mukaan, missä heidän tilanteensa on vakavin. Hankkeen puitteissa saadulla rahoituksella turvataan vapaaehtoisten sisäisten siirtojen sujuvuus ml. vastaanottopalvelut ja turvapaikkatutkinta.  

  • Hankkeen toteuttaja: Maahanmuuttovirasto, Toteutusaika: 20.04.2020 - 20.04.2022, EU-tuen määrä: 12 000 000 euroa                        

Kansallinen tavoite 7.2: Turvapaikkatutkinnan teknisten edellytysten varmistaminen

Kansallinen tavoite 7.2: Turvapaikkatutkinnan teknisten edellytysten varmistaminen tavoitekohdan alla ei ole tällä hetkellä voimassa olevia rahoitettuja hankkeita.