Turvapaikkajärjestelmän toimivuuden tukeminen

Kansallinen tavoite 7.1: Sisäisten siirtojen kautta saapuvien henkilöiden vastaanotto-olosuhteiden turvaaminen

Kansallinen tavoite 7.2: Turvapaikkatutkinnan teknisten edellytysten varmistaminen

Monibiometriatunnistuskokonaisuuden kehittäminen turvapaikkatutkintaan

  • Hanke kehittää turvapaikkatutkinnan teknisiä edellytyksiä osana monibiometriatunnistus ohjelmaa. Hanke sisältää toiminnallisuuksien kehittämistä uusiin sekä nyikyisiin tutkinnassa hyödynnettäviin järjestelmiin kuten uusi monibiometriajärjestelmä (ABIS) sekä ulkomaalaisasioiden käsittelyjärjestelmään (UMA). Hanke mahdollistaa oleskelulupa sormenjälkien vertailun turvapaikanhakijan henkilöllisyyden vamistamiseksi. Tämän lisäksi hanke tehostaa kansallisten ja kansainvälisten biometristen rekistereiden käyttöä turvapaikkatukinnassa kehittämällä yhteiskäyttöliittymän. Hanke myös vastaa Eurodac-järjestelmän tulevien muutosten aiheuttamista muutoksista kansallisiin järjestelmiin

  • Poliisihallitus, 1.1.2018 - 30.6.2020, EU-tuki 1 782 899 euroa