Turvapaikkajärjestelmän toimivuuden tukeminen

Kansallinen tavoite 7.1: Sisäisten siirtojen kautta saapuvien henkilöiden vastaanotto-olosuhteiden turvaaminen

 

Kansallinen tavoite 7.2: Turvapaikkatutkinnan teknisten edellytysten varmistaminen

 

Monibiometriatunnistuskokonaisuuden kehittäminen turvapaikkatutkintaan

  • Hanke kehittää turvapaikkatutkinnan teknisiä edellytyksiä osana monibiometriatunnistus ohjelmaa. Hanke sisältää toiminnallisuuksien kehittämistä uusiin sekä nyikyisiin tutkinnassa hyödynnettäviin järjestelmiin kuten uusi monibiometriajärjestelmä (ABIS) sekä ulkomaalaisasioiden käsittelyjärjestelmään (UMA).  Hanke mahdollistaa oleskelulupa sormenjälkien vertailun turvapaikanhakijan henkilöllisyyden vamistamiseksi.
  • Poliisihallitus, 1.1.2018 - 30.6.2020, EU-tuki 1 782 899 euroa