Ajankohtaista

Svara på enkäten om behoven av en uppdatering av den nationella lagstiftningen om EUSA-fonderna

24.3.2017 15.13
Nyhet

Den ansvariga myndigheten för EUSA-fonderna börjar kartlägga behoven av en uppdatering av den nationella lagstiftningen. I verkställigheten av fonderna har man snart kommit halvvägs i programperioden, så det är lämpligt att göra en grundlig halvtidsöversyn av lagstiftningen. Senare är det meningen att en arbetsgrupp kring lagstiftningen ska tillsättas.

Syftet med enkäten är att i så omfattande grad som möjligt kartlägga projektgenomförarnas och intressentföreträdarnas uppfattningar om vad som behöver uppdateras eller ändras i den nationella lagstiftningen. Enkäten riktar sig till projektgenomförare, myndigheter som verkar i branschen och aktörer inom tredje sektorn.

Svarstiden för enkäten pågår fram till den 14 april 2017. Vi önskar ändå att det kommer svar före den 5 april, då det ordnas en tillställning där vi redan hoppas kunna informera om behovet av ändringar.

Länk till enkäten