Ajankohtaista

Vastaa kyselyyn EUSA-rahastojen kansallisen lainsäädännön päivitystarpeista

24.3.2017 15.13
Uutinen

EUSA-rahastojen vastuuviranomainen aloittaa kansallisen lainsäädännön päivitystarpeiden kartoituksen. Rahastojen täytäntöönpanossa ollaan kohta puolessa välissä ohjelmakautta, joten on tarkoituksenmukaista tehdä perusteellinen lainsäädännön välitarkastelu. Myöhemmin on tarkoitus perustaa lainsäädäntötyöryhmä.

Kyselyn pyrkimyksenä on kartoittaa mahdollisimman laajasti hanketoteuttajien ja sidosryhmien edustajien näkemyksiä siitä, mitä asioita kansallisessa lainsäädännössä olisi tarpeen päivittää tai muuttaa. Kysely on kohdistettu rahastojen hanketoteuttajille, toimialan parissa toimiville viranomaisille sekä kolmannen sektorin toimijoille.

Vastausaikaa kyselyssä on 14.4.2017 saakka. Toivomme vastauksia jo kuitenkin ennen 5.4. järjestettävää tilaisuutta, jotta saamme jo tilaisuutta varten tietoa muutostarpeista.

Linkki kyselyyn