Ajankohtaista

Uusissa ISF-hankkeissa painottuvat turvallisuusviranomaisten toimintavalmiudet

27.6.2019 16.05
Uutinen

Sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) 29.3.2019 päättyneen haun perusteella rahoitetaan kuutta hanketta. Hankkeille myönnettiin EU-tukea yhteensä noin 3,1 miljoonaa euroa. Hankkeet liittyvät rajavalvonnan parantamiseen ja turvallisuusviranomaisten toimintavalmiuksien vahvistamiseen.

Rahoitusta myönnettiin mm. uuteen rajanylitystietojärjestelmään. EU:n rajanylitystietojärjestelmän (Entry Exit System, EES) kehittämiseen myönnettiin yhteensä noin miljoona euroa. Rajavartiolaitos käyttää EES-rahoitusta automaattisten rajatarkastuslaitteiden ja rajatarkastussovelluksen liittämiseksi rajanylitystietojärjestelmään. Ulkoministeriö puolestaan valmistelee EES:n edellyttämiä muutoksia viisumitietojärjestelmään.

Uuden järjestelmän avulla tehostetaan EU:n ulkorajavalvontaa ja jäsenvaltioiden alueella oleskelevien henkilöiden oleskeluaikojen valvontaa luvattoman maahanmuuton estämiseksi. Järjestelmän avulla rajatarkastuksissa luovutaan asiakirjojen leimaamisesta ja viisumitarrojen lukemisesta sekä saadaan automaattisesti sallitun oleskeluajan laskenta.

Rajavartiolaitokselle myönnettiin lisäksi noin 1,5 miljoonaa euroa tukea maarajojen teknisen valvonnan parantamiseen sekä rajavalvontasovelluksen täydentämiseen ja uudistamiseen.

Turvallisuusviranomaisten yhteistoimintaa tehostetaan

Poliisihallitus sai noin 530 000 euroa tukea THAT-hankkeeseen, jossa luodaan toimiva hälytys- ja auttamisketju viranomaisten välille. Hankkeessa yhdistetään viranomaisten KEJO-kenttäjohtojärjestelmä ja ERICA-hätäkeskustietojärjestelmä, mikä mahdollistaa ajantasaisen tilannejohtamisen. Näin vahvistetaan turvallisuusviranomaisten toimintavalmiuksia.

ISF-rahaston haussa jätettiin määräaikaan mennessä kaikkiaan seitsemän hakemusta. Yhteensä rahoitusta haettiin 3 183 855,67 euroa. Rahoitettavista hankkeista viisi kohdistuu ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen (ISF-B) ja yksi poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen (ISF-P).

Uudet iSF-hankkeet

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Sanna Virtanen, p. 0295 488 300, [email protected]
erityisasiantuntija Riika Väliahde, p. 0295 488 257, [email protected] (29.7. alkaen)