Ajankohtaista

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston sekä sisäisen turvallisuuden rahaston haut päättyivät

30.1.2017 11.37
Tiedote

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston 3.10.2016 päättyneessä haussa vastaanotettiin määräaikaan mennessä 34 hakemusta. Hakemuksista noin kolmasosa kohdistuu kotoutumistoimiin. Vastaanotto- ja turvapaikkajärjestelmien kehittämiseen, turvapaikkapolitiikan arviointiin sekä laillisen maahanmuuton valmiuksien kehittämiseen haetaan myös rahoitusta.

EU-tukea haetaan yhteensä noin 11,4 miljoonaa euroa ja haetun EU-tuen keskiarvo on runsaat 300 000 euroa. Hankkeiden kesto vaihtelee vuodesta kolmeen vuoteen. Hakijatahoina on kuntia, valtion viranomaisia, koulutusorganisaatioita, järjestöjä sekä yksityisiä yrityksiä. Tukea haetaan niin valtakunnalliseen kuin paikalliseenkin toimintaan.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston 5.10.2016 päättyneessä kansallisen tavoitteen 6.1. haussa vastaanotettiin 3 hakemusta, joilla haetaan lähes 3 miljoonaa euroa.

Sisäisen turvallisuuden rahastoon saapui 10 hakemusta, joista 4 on raja- ja viisumirahoitusvälineeseen ja 6 poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen.

EU-tukea haetaan yhteensä noin 4,8 miljoonaa euroa, haetun EU-tuen keskiarvon ollessa noin 475 000 euroa. Hankkeiden kestot vaihtelevat vuodesta kolmeen vuoteen. Hakijoina on pääasiassa viranomaisia.