Ajankohtaista

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston sekä sisäisen turvallisuuden rahaston haut päättyivät 3.11.2017

15.11.2017 15.21
Uutinen

Haussa vastaanotettiin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon 45 hakemusta ja sisäisen turvallisuuden rahastoon 10 hakemusta.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston 3.11.2017 päättyneessä haussa vastaanotettiin määräaikaan mennessä 45 hakemusta. Hakemuksista yli puolet kohdistuu kotoutumistoimiin. Vastaanotto- ja turvapaikkajärjestelmien kehittämiseen, laillisen maahanmuuton valmiuksien kehittämiseen sekä paluutoimiin haetaan myös rahoitusta.

EU-tukea haetaan yhteensä noin 25,2 miljoonaa euroa ja haetun EU-tuen keskiarvo on runsaat
560 000 euroa. Hankkeiden kesto vaihtelee vuodesta kolmeen vuoteen. Hakijatahoina on pääasiassa kuntia, valtion viranomaisia, koulutusorganisaatioita ja järjestöjä, mutta hakijoiden joukossa on myös pari yksityissektorin toimijaa. Tukea haetaan niin valtakunnalliseen kuin paikalliseenkin toimintaan.

Sisäisen turvallisuuden rahastoon saapui 10 hakemusta, joista 9 on raja- ja viisumirahoitusvälineeseen ja 1 poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen.

EU-tukea haetaan yhteensä lähes 12 miljoonaa euroa, haetun EU-tuen keskiarvon ollessa noin 1,2 miljoonaa euroa. Hankkeiden kestot vaihtelevat muutamasta kuukaudesta kolmeen vuoteen. Hakijoina on viranomaisia.

Lista hakemuksista