Ajankohtaista

FI SV

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston sekä sisäisen turvallisuuden rahaston haku alkoi

1.2.2016 12.45 | Julkaistu suomeksi 10.2.2017 klo 6.36
Uutinen

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) sekä sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) haku on avoinna 1.2.–29.2.2016. Tukea haetaan sähköisessä järjestelmässä tai virallisella hakulomakkeella.

AMIF-rahaston avulla vahvistetaan ja kehitetään Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää

Tukihakemuksia turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastolle voivat tehdä esimerkiksi kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset, tutkimuslaitokset, oppilaitokset ja korkeakoulut, rekisteröidyt yhdistykset, järjestöt ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt, yksityiset tai julkiset yhtiöt ja kansainväliset järjestöt.

Rahastosta tuetaan toimenpiteitä, joilla vahvistetaan ja kehitetään Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää, tuetaan kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista ja laillista maahanmuuttoa sekä kehitetään paluustrategioita.

Rahaston perusrahoitusosuus ohjelmakaudella 2014–2020 on yhteensä 23 488 777 euroa.

Sisäisen turvallisuuden rahaston tuensaajat pääosin viranomaisia

Sisäisen turvallisuuden rahaston tuensaajat ovat pääosin viranomaisia. Hankkeissa voi olla mukana hankekumppaneina myös muita toimijoita. Tuensaaja voi olla muu kuin viranomainen sellaisissa toimissa, joissa se toiminnan luonne huomioiden on mahdollista.

Sisäisen turvallisuuden rahasto jakautuu ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa sekä poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisyä ja torjuntaa sekä kriisinhallintaa koskeviin rahoitusvälineisiin.

Ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskevasta rahoitusvälineestä voidaan rahoittaa toimia, joilla tuetaan yhteistä viisumipolitiikkaa, torjutaan laitonta maahanmuuttoa, varmistetaan kolmansien maiden kansalaisten tasapuolinen kohtelu sekä tuetaan rajavalvontaa.

Poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen kautta voidaan rahoittaa toimia, joilla edistetään poliisiyhteistyötä ja tietojenvaihtoa, ehkäistään rikollisuutta ja torjutaan rajat ylittävää, vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta sekä terrorismia, suojellaan elintärkeitä infrastruktuureja sekä hallitaan turvallisuusriskejä ja kriisejä.

Rahaston perusrahoitusosuus ohjelmakaudella 2014–2020 on yhteensä 52 616 876 euroa.

Lisätietoja rahastoista ja hausta sekä hakumateriaalit ohjeineen löytyvät rahastojen internet-sivuilta:

www.eusa-rahastot.fi

Lisätietoja:
ylitarkastaja Ilkka Saunamäki (AMIF-rahasto), 0295 488 267
ylitarkastaja Kristiina Mauriala (AMIF-rahasto), 0295 488 275
ylitarkastaja Villa Similä (ISF-rahasto), 0295 488 279