Ajankohtaista

FI SV

Turvapaikka-, maahanmuutto ja kotouttamisrahaston kansalliseen ohjelmaan täydennyksiä

29.10.2015 14.09 | Julkaistu suomeksi 10.2.2017 klo 6.36
Uutinen

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt hallituksen esityksen EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston ohjelmakauden 2014-2020 kansallisen ohjelman muuttamisesta. Ohjelmaan on tarkoitus sisällyttää suunnitelma vuosina 2016–2017 Suomeen vastaanotettavien kiintiöpakolaisten määrästä ja Suomeen Etelä-Euroopan maista sisäisesti siirrettävien turvapaikanhakijoiden määrästä, joiden perusteella Euroopan komissio myöntää lisärahoitusta rahaston kansalliseen ohjelmaan.

Kiintiöpakolaisten uudelleensijoittamisen osalta esitetään, että kansalliseen ohjelmaan sisällytetään vuosina 2016–2017 vastaanotettavat 1770 kiintiöpakolaista ja 2078 sisäisesti siirrettävää turvapaikanhakijaa. Suunnitelmassa esitettyjen henkilömäärien perusteella Suomen vuosien 2016–2017 uudelleensijoittamisen määrärahan osuus olisi 17,36 miljoonaa euroa ja sisäisten siirtojen määrärahan osuus 12,468 miljoonaa euroa.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston kansallisesta ohjelmasta voidaan rahoittaa toimia, joilla kehitetään turvapaikkapolitiikkaa, uudelleensijoittamista, laillista maahanmuuttoa, kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista ja paluuta ja sisäisiä siirtoja.

Sisäministeriö toimittaa muutetun rahastosuunnitelman Euroopan komissiolle 30.10.2015 mennessä. Komissio hyväksyy suunnitelman rahoituspäätöksessä, joka liitetään kansallisen ohjelman hyväksymispäätökseen.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Sanna Virtanen, 0295 488 264