Ajankohtaista

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston kansallinen ohjelma vuosille 2014–2020 hyväksytty

7.4.2015 12.55 | Julkaistu suomeksi 10.2.2017 klo 6.36
Uutinen

Euroopan komissio hyväksyi 20.3.2015 turvapaikka-, maahanmuutto ja kotouttamisrahaston kansallisen ohjelman. Päätöksessä vahvistettiin samalla myös Suomen rahastosta saama rahoitus vuosille 2014–2020.

Kansallisen ohjelman perusosuus on noin 23,5 milj. euroa. Perusosuuden lisäksi päätöksessä vahvistettiin uudelleensijoittamisohjelman määräraha vuosien 2014 ja 2015 osalta. Uudelleensijoittamisen määräraha määräytyy jäsenvaltion vastaanottamien kiintiöpakolaisten lukumäärän perusteella. Suomen osuus määrärahasta vuosille 2014–2015 on 20,65 milj. euroa.

Toimeenpano-ohjelmassa tarkennetaan kansallista ohjelmaa

Kansallisessa ohjelmassa on määritelty rahaston strategiset tavoitteet ohjelmakaudelle 2014–2020. Kansallisen ohjelman lisäksi rahastolle valmistellaan kansallinen toimeenpano-ohjelma, joka tarkentaa kansallista ohjelmaa. Toimeenpano-ohjelmassa määritellään konkreettisemmin, minkälaisia hankkeita ja toimintaa voidaan tukea. Toimeenpano-ohjelmassa määritellään myös hankkeiden valintaperusteet sekä rahoituksen jakautuminen tavoitteittain ja vuosittain.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston kansallinen ohjelma

Lisätietoja: ylitarkastaja Kristiina Mauriala, 0295 488 275 ja ylitarkastaja Iikka Saunamäki, 0295 488 267, www.eusa-rahastot.fi