Ajankohtaista

Ansökningstiden för asyl-, migrations- och integrationsfonden gick ut den 1.10.

5.10.2018 12.09
Nyhet

Vid utgången av ansökningstiden för asyl-, migrations- och integrationsfonden den 1 oktober 2018 hade 25 ansökningar tagits emot. Två tredjedelar av ansökningarna gäller integrationsåtgärder. Finansiering söks också för utveckling av mottagnings- och asylsystem, utveckling av beredskapen för laglig invandring samt för åtgärder för återresa.

Det söks sammanlagt ca 9 miljoner euro i EU-stöd, och medelvärdet för det EU-stöd som söks är drygt 350 000 euro. Projektens längd varierar mellan ett och tre år.

Sökandena utgörs i huvudsak av utbildningsorganisationer, kommuner och andra offentliga organisationer. Två tredjedelar av sökandena kommer från huvudstadsregionen. Stöd söks för både nationell och lokal verksamhet.

En lista över ansökningar