Ajankohtaista

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston haku päättyi 1.10.2018

5.10.2018 12.09
Uutinen

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston 1.10.2018 päättyneessä haussa vastaanotettiin määräaikaan mennessä 25 hakemusta. Hakemuksista kaksi kolmannesta kohdistuu kotoutumistoimiin. Vastaanotto- ja turvapaikkajärjestelmien kehittämiseen, laillisen maahanmuuton valmiuksien kehittämiseen sekä paluutoimiin haetaan myös rahoitusta.

EU-tukea haetaan yhteensä noin 9 miljoonaa euroa, josta rahaston perusrahoitukseen kohdistettu osuus on vajaat 7 miljoonaa euroa. Haetun EU-tuen keskiarvo on noin 350 000 euroa.

Hankkeiden kesto vaihtelee vuodesta kolmeen vuoteen. Hakijatahot ovat pääasiassa koulutusorganisaatioita ja kuntia tai muita julkisia organisaatioita. Tuen hakijoista noin kaksi kolmannesta on pääkaupunkiseudulta. Tukea haetaan niin valtakunnalliseen kuin paikalliseenkin toimintaan.

Lista hakemuksista