Ajankohtaista

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) haku

26.6.2015 12.00 | Julkaistu suomeksi 10.2.2017 klo 6.36
Uutinen

Sisäministeriö avaa Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) haun 26.6.2015. Haku päättyy 4.9.2015. Tukipäätökset laaditaan 31.12.2015 mennessä.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF)

EU-rahoitusohjelmakaudelle 2014–2020 perustetusta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) tuetaan toimenpiteitä, joilla vahvistetaan ja kehitetään Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää, tuetaan kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista ja laillista maahanmuuttoa sekä kehitetään paluustrategioita.

Rahaston perusrahoitusosuus ohjelmakaudella 2014–2020 on yhteensä 23 488 777 euroa.

Perusrahoitusosuuden lisäksi rahastoon sisältyy erillinen uudelleensijoittamisohjelman määräraha, joka maksetaan jäsenvaltiolle sen vastaanottamien uudelleensijoitettujen kiintiöpakolaisten lukumäärän perusteella. Vuoden 2015 haussa uudelleensijoittamisen määrärahaa on haettavana yhteensä 7 480 620 euroa. Uudelleen sijoittamisen määrärahalla rahoitettujen toimien tulee liittyä rahaston toimeenpano-ohjelmassa kuvattuihin, uudelleensijoittamisen määrärahan kansallisiin tavoitteisiin.

Kuka voi hakea?

Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle ja yksityisoikeudelliselle Euroopan unionin jäsenvaltioon rekisteröityneelle oikeushenkilölle. Tukihakemuksia voivat tehdä esimerkiksi kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset, tutkimuslaitokset, oppilaitokset ja korkeakoulut, rekisteröidyt yhdistykset, järjestöt ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt, yksityiset tai julkiset yhtiöt ja kansainväliset järjestöt. Yksityishenkilöt eivät voi hakea tukea.

Tuettavat toimet

Rahastoista myönnetään tukea hankkeisiin tai toimintaan, jotka toteuttavat rahaston kansallisessa ohjelmassa ja kansallisessa toimeenpano-ohjelmassa asetettuja erityistavoitteita ja kansallisia tavoitteita.

Tuettavien hankkeiden tai toiminnan enimmäiskesto yhdellä tukipäätöksellä on kolme vuotta. Tuettavan hankkeen tai toiminnan voi käynnistää omalla riskillä ennen tukipäätöstä. Vuoden 2015 haussa tuettavaksi valittavissa hankkeissa ja toiminnassa voidaan poikkeuksellisesti hyväksyä jo 1.1.2014 tai sen jälkeen syntyneitä kuluja, jos kulut ovat tukikelpoisia ja yksiselitteisesti kohdennettavissa hankkeeseen.

Hakeminen

Hakemus laaditaan sähköisessä EUSA-järjestelmässä, ja hakemus tulee lähettää sähköisen järjestelmän kautta 4.9.2015 mennessä. Linkki sähköiseen järjestelmään löytyy osoitteesta https://asiointi.eusa-rahastot.fi. Mikäli sähköisen järjestelmän käyttö ei ole mahdollista, tukea voi hakea myös paperilomakkeilla. Paperihakemukset katsotaan toimitetuksi määräaikaan mennessä, kun kirjekuoren postileiman päivämäärä on 4.9.2015. Hakemuksen voi myös tuoda sisäministeriön kirjaamoon 4.9.2015 klo 16.15 mennessä. Haettaessa paperilomakkeilla kirjekuoreen merkitään viitteeksi ”AMIF 2015”

Tarkemmat hakuohjeet on koottu hakijan oppaaseen, joka löytyy rahastojen verkkosivuilta.

Rahastojen hallinnointi ja yhteystiedot

Rahaston kansallisena vastuuviranomaisena Suomessa toimii sisäministeriö.

Yhteystiedot:
Sisäministeriö
Kansainvälisten asioiden yksikkö
PL 26, 00023 Valtioneuvosto

Käyntiosoite:
Erottajankatu 2
00130 Helsinki

Sähköposti:
[email protected]
www.eusa-rahastot.fi

Paperihakemukset lähetetään osoitteeseen:
Sisäministeriö / kirjaamo
PL 26, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätietoja rahastosta ja hausta sekä hakumateriaalit ohjeineen löytyvät rahastojen internet-sivuilta
www.eusa-rahastot.fi

EU