Ajankohtaista

Tarkastusviranomaisen hanketarkastukset alkavat

26.9.2019 13.25
Uutinen

EUSA-rahastojen tarkastusviranomaisena toimiva sisäministeriön sisäisen tarkastuksen yksikkö aloittaa ISF-hankkeisiin tehtävät tarkastukset lokakuussa 2019 ja AMIF-hankkeiden tarkastukset loppuvuodesta 2019.

Tarkastusviranomaisen tehtävään kuuluu varmistua vastuuviranomaisen toimien raportoinnista ja oikeellisuudesta. Tarkastusviranomainen tekee  myös paikan päällä tuen saajien luona tarkastuskäyntejä, joiden tarkoituksena on varmentaa hankehallinnoinnin sekä hankkeen toimintojen ja menojen asianmukaisuutta. Ennen vuotuista raportointia Euroopan komissiolle, tarkastusviranomainen (tai ulkopuolinen taho tarkastusviranomaisen toimeksiannosta) suorittaa tarkastuksia hankkeisiin/toimiin kohdistaen tarkastukset maksettuihin EU-osuuksiin.

Tarkastusviranomainen on yhteydessä tuen saajiin etukäteen tarkastusajankohdan sopimiseksi. Tarkastukset valikoituvat satunnaisotannalla, joten otantaan voi valikoitua myös hankkeita/toimia, jotka on lähiaikoina tarkastettu paikan päällä vastuuviranomaisen toimesta.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Sonja Lyytikäinen, p. 0295 488 290, [email protected]