Ajankohtaista

Tämän vuoden EUSA-hanketarkastukset ovat käynnissä

3.7.2018 10.15
Uutinen

Vastuuviranomainen aloitti varainhoitovuoden 2018 tarkastuskäynnit hankkeisiin huhtikuun alussa. Hankkeisiin tehdään sekä talous- että toiminnallisia tarkastuksia. Tarkoituksena on tehdä yhteensä 70 tarkastusta varainhoitovuoden loppuun – eli 15.10.2018 – mennessä. Vastuuviranomainen on tarkastettaviin hankkeisiin yhteydessä ennen tarkastusta.

Rahastojen vastuuviranomaisen on valvottava, että tuen saaja noudattaa tuen myöntämiseen, maksamiseen ja käyttöön liittyviä edellytyksiä ja ehtoja sekä noudattaa hyvää hallinnointitapaa hanketta hallinnoitaessa. Vastuuviranomainen laatii vuosittain EUSA-rahastojen tarkastusstrategiaan perustuvan tarkastussuunnitelman, jossa määritellään varainhoitovuonna tarkastettavat hankkeet.

Vuoden 2018 tarkastuksissa on erityisesti huomioitu niitä varainhoitovuonna (16.10.2017 - 15.10.2018) päättyviä hankkeita, joihin ei ole tähän mennessä tehty tarkastuksia. Lisäksi tarkastusotannassa on huomioitu erilaisia hankkeiden tunnistettuja riskitekijöitä, esim. julkiset hankinnat, uudet tuen saajat, aiemmissa tarkastuksissa havaitut puutteet.

Lisää hankkeiden tarkastuksista: www.eusa-rahastot.fi/tuen-saajalle/tarkastukset-ja-valvonta

Lisätietoja antaa: Erityisasiantuntija Artsi Alanne, artsi.alanne(at)intermin.fi, 0295 488271