Ajankohtaista

Suomen EU-puheenjohtajakausi vie EUSA-tiimin Brysseliin

26.9.2019 16.24
Uutinen
Iikka Saunamäki, Kristiina Mauriala, Ville Similä ja Pauliina Eskola

Suomen EU-puheenjohtajuus vaikuttaa EUSA-rahastojen työhön konkreettisesti viemällä osan tiimistä syksyllä viikoittain Brysseliin. Työryhmäryhmäkokouksissa käsitellään tulevan ohjelmakauden sisäasioiden rahastojen asetusehdotuksia ja valmistaudutaan tuleviin kolmikantaneuvotteluihin Euroopan parlamentin kanssa. Työ uuden ohjelmakauden parissa jatkuu puheenjohtajuuden jälkeen, kun kansallisten ohjelmien valmistelu lähtee käyntiin.

Sisäasioiden rahastojen asetusehdotusten käsittely ohjelmakaudelle 2021-2027 Suomen puheenjohtajakaudella on käynnistynyt. Hyvään vauhtiin päästiin järjestämällä syyskuun alussa ensimmäiset työryhmäkokoukset sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF), rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen (BMVI) sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston (AMF) asetusehdotuksista. Työryhmäkokouksissa mm. valmistaudutaan tuleviin kolmikantaneuvotteluihin Euroopan parlamentin kanssa.

Kolmikantaneuvotteluissa eli EU-kielellä trilogeissa neuvoston, Euroopan parlamentin ja komission välillä käydään läpi komission antaman asetusehdotuksen sisältöä ja pyritään pääsemään yhteisymmärrykseen asetuksista. Joiltakin osin komission, neuvoston ja parlamentin näkemykset voivat olla hyvinkin erilaisia ja kompromissin hakeminen saattaa olla työlästä.

Trilogityöskentely pitää sisällään sekä asetustekstin teknistä läpikäyntiä, että neuvottelua erityistä poliittista painoarvoa sisältävistä osioista. Aivan koko asetusta trilogeissa ei voida käsitellä, sillä osa sisällöstä, kuten rahamäärät ja rahanjakokriteerit, ovat vielä toistaiseksi neuvoston neuvottelumandaatin ulkopuolella, koska raha-asioista päätetään ylemmällä tasolla. Suomen jälkeen tuleva puheenjohtajamaa Kroatia jatkaa asetusehdotusten käsittelyä omalla kaudellaan.

Suomen puheenjohtajuuskaudella neuvoston työtä vetää sekä työryhmissä että trilogeissa sisäasioiden rahastojen esimies, neuvotteleva virkamies Pauliina Eskola. Asiantuntijoina ja varapuheenjohtajina työhön osallistuvat myös erityisasiantuntijat Ville Similä, Kristiina Mauriala ja Iikka Saunamäki. Puheenjohtajuuskausi merkitsee tälle tiimille työn painottumista pitkälti Brysseliin, missä työ pitää työryhmäkokousten ja trilogitapaamisten lisäksi muita EU-instituutioiden välisiä tapaamisia, kahdenvälisiä tapaamisia muiden EU-jäsenvaltioiden kanssa ja asetustekstin työstämistä.

Kansallisten ohjelmien valmistelut käyntiin vuoden 2020 alussa

Kotirintamalla sisäministeriö on tänä syksynä käynnistänyt uuden kauden rahastolain valmistelut ja vuoden 2020 alussa käynnistetään kansallisten ohjelmien valmistelu. Näiden osalta on luvassa tiedotus- ja kuulemistilaisuuksia sekä lausuntokierroksia. Tulevien hanketoteuttajien näkökulmasta ohjelmien sisältöihin ei näillä näkymin ole luvassa mullistavia muutoksia, mutta rahoituksen määrä tulee kasvamaan ja rahastojen hallinnointi tulee muuttumaan joiltakin osin.

Tällä hetkellä asetusten ja kansallisten ohjelmien valmisteluaikataulu näyttää lupaavalta. Jos sama tahti jatkuu, päästään seuraavaa rahoitusohjelmaa toteuttamaan suunnitellusti eli vuoden 2021 aikana. Kaikki ei kuitenkaan ole tämän ryhmän käsissä, vaan paljon riippuu korkeamman tason päättäjistä.

Teksti: erityisasiantuntija Kristiina Mauriala