Ajankohtaista

Suomelle 53 miljoonaa euroa Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahastosta

11.8.2015 17.06 | Julkaistu suomeksi 10.2.2017 klo 6.36
Uutinen

Euroopan komissio hyväksyi maanantaina 10.8. EU:n sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) Suomea koskevan kansallisen ohjelman vuosille 2014–2020. Suomen saama rahoitusosuus kuudelle vuodelle on noin 52,6 miljoonaa euroa. Sisäisen turvallisuuden rahasto jakautuu ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskevaan rahoitukseen ja poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjumista sekä kriisinhallintaa koskevaan rahoitukseen, jota myönnetään erilaisille hankkeille hakemusten perusteella.

Suomen osuudesta 36,9 miljoonaa euroa käytetään viisumipolitiikan ja ulkorajavalvonnan tukemiseen. Tästä osuudesta voidaan rahoittaa toimia, joilla tuetaan EU:n yhteistä viisumipolitiikkaa, torjutaan laitonta maahanmuuttoa, varmistetaan kolmansien maiden kansalaisten tasapuolinen kohtelu sekä tuetaan rajavalvontaa. Rahoituksella voidaan tukea esimerkiksi viisuminmyöntöprosessien kehittämistä etenkin Venäjällä ja varautua itäliikkuvuuden eli rajaliikenteen volyymimuutoksiin.

Suomen saamasta rahoituksesta 15,7 miljoonaa euroa käytetään poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan kehittämiseen. Summalla voidaan rahoittaa toimia, joilla edistetään poliisiyhteistyötä ja tietojenvaihtoa, ehkäistään rikollisuutta ja torjutaan rajat ylittävää, vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta sekä terrorismia ja hallitaan turvallisuusriskejä ja kriisejä.

Rahastosta voidaan rahoittaa myös toimia, joilla suojellaan ja tuetaan todistajia ja rikosten uhreja sekä torjutaan kyberrikollisuutta ja panostetaan talousrikollisuuden torjuntaan. Varoja voidaan käyttää myös radikalisoitumisen ehkäisemiseen ja niin kutsuttuihin exit-toimiin, joilla tuetaan henkilöitä poistumaan rikollisuuteen tai terrorismiin liittyvistä ryhmistä.

Kansallisessa ohjelmassa on määritelty rahaston strategiset tavoitteet ohjelmakaudelle 2014–2020. Rahastolle valmistellaan myös toimeenpano-ohjelma, joka tarkentaa kansallista ohjelmaa. Toimeenpano-ohjelmassa määritellään konkreettisemmin, minkälaisia hankkeita voidaan tukea. Toimeenpano-ohjelmassa määritellään myös hankkeiden valintaperusteet sekä rahoituksen jakautuminen tavoitteittain ja vuosittain.

Nyt vahvistunut rahoitus tukee hallitusohjelman strategista tavoitetta vahvistaa Suomen sisäistä turvallisuutta.

Lisätietoja
ylitarkastaja Elina Sillanpää, p. 029 548 8266

Euroopan unionin sisäasioiden rahastot