Ajankohtaista

FI SV

SOLID-rahastojen ohjelmakauden 2007–2013 hankkeet toteutuivat suunnitelmien mukaisesti

15.12.2015 10.56 | Julkaistu suomeksi 10.2.2017 klo 6.36
Uutinen

Euroopan pakolais-, kotouttamis-, paluu- ja ulkorajarahastojen (ns. SOLID-rahastot) tuella hankkeita toteuttaneet organisaatiot, johtoryhmien jäsenet sekä muut sidosryhmät kokoontuivat tänään päätösseminaariin, jossa esiteltiin muun muassa ohjelmakauden loppuarvioinnin tulokset.

Sisäministeriö hallinnoi kansallisesti Euroopan unionin Yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa ja siihen liittyviä SOLID-rahastoja. Rahastoihin kuuluvat Euroopan pakolaisrahasto, kotouttamisrahasto, ulkorajarahasto ja paluurahasto.

Rahoituskaudelle 2007–2013 yleisohjelmalle varattiin kaikkiaan yhteensä noin neljä miljardia euroa. Suomessa vuosina 2007–13 SOLID-rahastoista hankkeille myönnettiin rahoitusta yhteensä 76,3 miljoonaa euroa. Ohjelmakaudella tuettiin kaiken kaikkiaan 298 hanketta.

SOLID-rahastoista yhteisrahoitettujen toimien tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arvioimiseksi laadittiin loppuarvioinnit, jotka kattavat SOLID-rahastojen vuosiohjelmat 2011–2013. Arvioinneissa toteutuneita hankkeita arvioitiin hankkeiden loppuraporttien tietojen perusteella sekä haastattelemalla rahastojen tuensaajia ja vastuuviranomaista. Loppuarvioinnit laati ulkopuolinen arvioitsija KPMG Oy AB.

SOLID-rahastojen loppuarvioinnit 2011-2013:
www.intermin.fi/eusa/toimintaa_ja_tuloksia

Lisätietoja:
ylitarkastaja Miikka Pajula, puh. 0295 488 274