Ajankohtaista

Sisäasioiden rahastoista haettiin 10,4 miljoonaa euroa EU-tukea

22.3.2017 16.06
Uutinen

Sisäasioiden EU-rahastojen 10.3.2017 päättyneessä haussa jätettiin yhteensä 22 hakemusta, joiden kokonaiskustannukset ovat noin 12,3 miljoonaa euroa. Kotouttamistoimet eivät olleet haussa mukana, mikä vähensi hiukan hakemusten määrää. Tukipäätökset pyritään tekemään toukokuun loppuun mennessä.

Sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) haussa vastaanotettiin määräaikaan mennessä kahdeksan hakemusta, joista kaksi kohdistui raja- ja viisumirahoitusvälineeseen ja kuusi poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen. Radikalisoitumisen ehkäisyyn varattua rahoitusta on lisätty rahaston toimeenpano-ohjelmassa, ja radikalisoitumisen vastaiseen toimintaan kohdistuikin useampi hakemus. Rahoitusta haettiin myös muun muassa viranomaisten tietojärjestelmien kehittämiseen ja ihmiskaupan vastaiseen työhön.

EU-tukea haettiin yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa haetun EU-tuen keskiarvon ollessa runsaat 315 000 euroa. Haettujen hankkeiden kokonaiskustannukset ovat noin 3,4 miljoonaa euroa, ja niiden kestot vaihtelevat vuodesta kolmeen vuoteen. Hakijoina on pääasiassa viranomaisia.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon (AMIF) saapui 14 hakemusta. Hakemuksista noin puolet kohdistui vastaanotto- ja turvapaikkajärjestelmien kehittämiseen, mutta myös muihin rahaston osa-alueisiin osoitettiin hakemuksia. Hakemuksia saatiin myös niihin ohjelman tavoitteisiin, jotka ovat käynnistyneet hitaahkosti rahaston ensimmäisillä hakukierroksilla.

Yhteensä EU-rahoitusta haettiin noin 7,9 miljoonaa euroa hankkeiden kokonaiskustannusten ollessa noin 8,9 miljoonaa euroa. Haetun EU-tuen keskiarvo on noin 560 000 euroa. Hakemusten mukaisten hankkeiden kesto vaihtelee alle vuodesta aina kolmeen vuoteen asti. Suurin osa hakijatahoista on valtion viranomaisia, mutta myös koulutusorganisaatioilta, järjestöiltä ja yrityksiltä vastaanotettiin hakemuksia. Tukea haettiin niin valtakunnalliseen kuin paikalliseenkin toimintaan.

Kotouttamistoimet eivät olleet päättyneessä haussa mukana. Kotoutumiseen liittyviä hakemuksia otetaan vastaan syksyn haussa. Siihen liittyen on käynnissä idea- ja kumppanihaku, jonka avulla pyritään edistämään kattavien ja vaikuttavien hankkeiden valmistelua.

Tähän asti rahastoista tuettujen hankkeiden hankelistat löytyvät rahastojen verkkosivuilta.