Ajankohtaista

Sisäasioiden EU-rahastojen kevään haut päättyivät

5.4.2019 9.46
Tiedote

Sisäministeriö vastaanotti turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) ja sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) 29.3.2019 päättyneissä hauissa 20 hakemusta. Eri toimijat sisäministeriön hallinnonalan sisä- ja ulkopuolelta hakevat EU-tukea yhteensä noin 6,7 miljoonaa euroa. Haussa oli yhteensä noin 16,5 miljoonaa euroa.

AMIF-rahaston haussa vastaanotettiin yhteensä 13 hakemusta. Tukea hakevat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Bildningsalliansen rf, Laurea-ammattikorkeakoulu ja SOS-lapsikyläsäätiö. Lisäksi Maahanmuuttovirasto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos hakevat tukea useampaan AMIF-hankkeeseen.

AMIF-rahastosta tukea haetaan yhteensä 3,5 miljoonaa euroa. Tästä summasta rahaston perusrahoitusta on noin 1,8 miljoonaa euroa ja kiintiöpakolaisten uudelleensijoittamiseen liittyvää erillismäärärahaa noin 1,7 miljoonaa euroa. Tukea oli haettavissa yhteensä noin 5 miljoonaa euroa.

ISF-rahaston haussa vastaanotettiin seitsemän hakemusta. Tukea hakevat Rajavartiolaitos, ulkoministeriö, Poliisihallitus ja Laurea-ammattikorkeakoulu. Tukea haetaan yhteensä noin 3,2 miljoonaa euroa haettavissa olleesta noin 11,5 miljoonasta eurosta.

ISF-rahaston hakemuksista kolme kohdistuu uuden rajanylitystietojärjestelmän (Entry Exit System, EES) kehittämiseen, johon jäsenvaltiot saivat Euroopan komissiolta lisärahoitusta. EES-hankkeiden osuus nyt haetusta EU-tuesta on noin miljoona euroa.

Sisäministeriö on aloittanut hakemusten käsittelyn. Tukipäätökset rahoitettavista hankkeista tehdään AMIF-rahaston osalta viimeistään 30.6.2019 ja ISF-rahaston osalta viimeistään 20.6.2019.

Sisäministeriö on sisäasioiden EU-rahastojen vastuuviranomainen Suomessa.

Lista hakemuksista AMIF

Lista hakemuksista ISF

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Kristiina Mauriala, p. 0295 488 275, [email protected] (AMIF)
erityisasiantuntija Iikka Saunamäki, p. 0295 488 267, [email protected] (AMIF)
erikoissuunnittelija Noora Vahervaara, p. 0295 488 265, [email protected] (AMIF)
erityisasiantuntija Riika Väliahde, p. 0295 488 257, [email protected] (ISF)