Ajankohtaista

Seurantakomitea asetettu sisäisen turvallisuuden rahaston kansalliselle ohjelmalle

4.6.2015 14.08 | Julkaistu suomeksi 10.2.2017 klo 6.36
Uutinen

Valtioneuvosto on tänään asettanut seurantakomitean sisäisen turvallisuuden rahaston Suomen kansalliselle ohjelmalle vuosille 2014-2020. Kansallisen ohjelmaesityksen käsittely on vielä kesken. Euroopan komission kanssa käytyjen keskustelujen perusteella muutettu esitys sisäisen turvallisuuden rahaston Suomen kansalliseksi ohjelmaksi pyritään tuomaan valtioneuvoston hyväksyttäväksi heinäkuussa 2015. Euroopan komission odotetaan hyväksyvän kansallinen ohjelma syksyllä 2015.

Seurantakomitean tehtävänä on osallistua kansallisen ohjelman ja kansallisen toimeenpano-ohjelman valmisteluun ja täytäntöönpanoon sekä seurata ja arvioida niiden tuloksellisuutta, käsitellä ehdotuksia tuettaviksi hankkeiksi ja tuettavaksi toiminnaksi sekä käsitellä ehdotus teknisen avun käyttöä koskevaksi suunnitelmaksi.

Seurantakomiteassa on puheenjohtaja mukaan lukien 17 jäsentä. Komitean jäsenet edustavat rahaston tavoitteiden kannalta keskeisiä tahoja kuten ministeriöitä, keskushallinnon virastoja sekä kansalaisjärjestöjä. Seurantakomiteaan kuuluu lisäksi Ahvenanmaan maakunnan hallituksen edustaja, koska sisäisen turvallisuuden rahaston kansallinen ohjelma on Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan yhteinen.

Sisäisen turvallisuuden rahasto jakaantuu ulkoraja- ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen sekä poliisiyhteistyötä, rikosten torjuntaa ja ehkäisemistä sekä kriisinhallintaa koskevaan rahoitusvälineeseen.

www.eusa-rahastot.fi

Lisätietoja:
seurantakomitean puheenjohtaja, ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, 0295 488 250