Ajankohtaista

Fonden för inre säkerhet prioriterar utveckling av gränsövervakningen, viseringsärenden och polissamarbete

20.11.2014 13.52 | Publicerad på svenska 10.2.2017 kl. 6.36
Nyhet

Statsrådet godkände i dag förslaget till Finlands nationella program för EU:s fond för inre säkerhet. Programförslaget ska härnäst godkännas av Europeiska kommissionen. Finlands andel av fonden för inre säkerhet under finansieringsperioden 2014–2020 är ca 52,6 miljoner euro. Det är främst myndighetsaktörerna som kan söka finansiering för sina projekt ur fonden.

Fonden för inre säkerhet prioriterar utveckling av gränsövervakningen vid EU:s yttre gränser och Europeiska unionens gemensamma viseringspolitik. Andra prioriteringar för fonden är polissamarbete och utveckling av informationsutbytet samt bekämpning av allvarlig, gränsöverskridande och organiserad brottslighet. Finansiering kan sökas också för åtgärderna för bekämpning av terrorism. Också åtgärder i anknytning till kris- och riskhanteringen stöds ur fonden.

Fondens ansökningsprocesser inleds under första hälften av nästa år.

Programförslaget för fonden och närmare information om fonderna finns på adressen: www.intermin.fi/eusa/startsidan

Ytterligare information: överdirektör Laura Yli-Vakkuri, tfn 029 548 8250

EU