Ajankohtaista

Osallistu rahoitusohjelmakauden 2021-2027 sääntöjen valmisteluun

27.8.2019 16.16
Uutinen

EUSA-rahastojen tuen saaja ja sidosryhmän edustaja - nyt on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua tulevan rahoitusohjelmakauden 2021-2027 sääntöjen valmisteluun. Vastaa kyselyyn EUSA-rahastojen tukikelpoisuussäännöistä ja hallinnointijärjestelmästä viimeistään 20.9.2019.

Kyselyn tavoitteena on kerätä palautetta ja kehitysehdotuksia rahastojen tukikelpoisuussääntöihin ja hallinnointijärjestelmään liittyen. Hallinnointijärjestelmällä tarkoitetaan mm. tuen hakemiseen ja hankkeiden raportointiin liittyviä menettelyjä. Tukikelpoisuussäännöillä tarkoitetaan sääntöjä, jotka ovat edellytyksenä kustannusten hyväksymiselle. Tällä viitataan esimerkiksi siihen, että hyväksyttävien kustannusten tulee olla syntyneet tukipäätöksessä määriteltyjen toimintojen toteuttamisesta ja kustannusten tulee olla tukipäätöksen ehtojen mukaisia.

Uudella rahoitusohjelmakaudella rahastojen hallinnointijärjestelmästä sekä sovellettavista tukikelpoisuussäännöistä tullaan säätämään pääasiassa kansallisesti. Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa sääntöjen kansalliseen valmisteluun. Kyselyn lopuksi voit ilmoittautua työpajoihin, jotka sisäministeriö järjestää syksyllä 2019. Niissä jatketaan kyselyn aihepiirien käsittelyä ja pohditaan edelleen uuden ohjelmakauden EUSA-rahastojen rahoitusta koskevia sääntöjä.

Parhaat valmiudet kyselyyn vastaamiselle antaa kokemus EUSA-rahastojen hankkeiden toteuttamisesta. Vastauksia toivotaan siis etenkin hankkeiden toteuttajilta, mutta myös muilta rahastojen sidosryhmiltä. Kysely on avoinna 20.9.2019 saakka.

Kysely on osa 3.6.2019 asetettua EUSA-rahastojen lainsäädäntöhanketta.

Kysely

Uutinen: Uusien sisäasioiden EU-rahastojen lainsäädännön valmistelu alkaa

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Sanna Virtanen, p. 0295 488 300, [email protected]
erityisasiantuntija Elina Sillanpää, p. 0295 488 266, [email protected]
erityisasiantuntija Nina Routti-Hietala, p. 0295 488 242, [email protected]