Ajankohtaista

FI SV

Maahanmuuttoa koskevan EU-rahaston kansallinen ohjelma hyväksytty: Rahastosta rahoitusta kiintiöpakolaisten vastaanottoon

6.11.2014 13.38 | Julkaistu suomeksi 10.2.2017 klo 6.36
Uutinen

Valtioneuvosto hyväksyi tänään esityksen EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston Suomen kansalliseksi ohjelmaksi. Ohjelmaesitys etenee seuraavaksi Euroopan komission hyväksyttäväksi. Ohjelmassa on määritelty painopisteet, joiden perusteella muun muassa kunnat, valtionhallinto ja järjestöt voivat hakea rahoitusta toimilleen.

Suomen saama rahoitusosuus turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta on noin 23,5 miljoonaa euroa.

Rahastosta on lisäksi mahdollista saada rahoitusta kiintiöpakolaisten vastaanottamiseen. Yhden kiintiöpakolaisen vastaanottamisesta Suomi voi saada 6 000 tai 10 000 euron kertakorvauksen. Tämä voi merkittävästi nostaa Suomen saamaa rahoitusosuutta. Suomi ottaa vastaan vuosittain 750 kiintiöpakolaista.

Turvapaikkaprosessin kehittäminen ja kotouttamisen edistäminen tavoitteina

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta voidaan tukea toimia, joilla pyritään muun muassa nopeuttamaan turvapaikkahakemusten käsittelyä ja turvapaikkaprosessin alkuvaihetta sekä varmistamaan riittävä tuki turvapaikanhakijoille. Lisäksi kiintiöpakolaisten kuntiin sijoittamista pyritään nopeuttamaan.

Rahastosta tuetaan myös toimia, joilla edistetään erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista muun muassa viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen yhteistyöllä. Rahastosta tuetaan myös toimia, joilla parannetaan laillisen maahanmuuton menettelyjä ja kuntien kotouttamispalveluita. Lisäksi rahastosta tuetaan vapaaehtoisen paluun järjestelmän vakiinnuttamista sekä palauttamismenettelyjen kehittämistä.

Rahaston hakuprosessi käynnistyy ensi vuoden alkupuolella

Valtioneuvosto esitti tänään sisäasianrahastoja koskevan kansallisen lain vahvistamista. Rahaston hakuprosessi käynnistyy ensi vuoden alkupuolella.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston ohjelmaesitys ja muuta lisätietoa rahastoista on saatavilla verkkosivuilla: www.eusa-rahastot.fi

Lisätietoja: ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, 029 548 8250