Ajankohtaista

Lisärahoitusta loppuohjelmakaudeksi

18.4.2017 13.07
Uutinen

Euroopan komissio on kohdentanut sisäisen turvallisuuden rahastolle lisärahoitusta EU-tasolla yhteensä 236 miljoonaa euroa sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastolle EU-tasolla yhteensä 1 130 miljoonaa euroa. Lisärahoitus allokoidaan jäsenvaltioille rahastojen perustamisasetuksiin kirjattujen rahanjakokriteerien mukaisesti.

Lisärahoitus sisällytetään rahastojen kansallisiin ohjelmiin ohjelmia päivittämällä, ja lisäksi komissio jakaa erityistoimien hakujen kautta osan lisärahoituksesta mm. jäsenvaltioiden yhdessä toteuttamiin hankkeisiin.

Komissio on korvamerkinnyt kansallisiin ohjelmiin tulevan lisärahoituksen siten, että se kohdentuu turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston osalta erityistavoitteisiin 2 (kotouttaminen ja laillinen maahanmuutto) ja 3 (paluu). Sisäisen turvallisuuden rahaston kansalliseen ohjelmaan tuleva lisärahoitus kohdentuu rahaston poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjumista sekä kriisinhallintaa koskevaan rahoitusvälineeseen (ISF-P). Lisärahoituksesta osa on korvamerkitty matkustajatietojärjestelmän (Passenger Name Records, PNR) kehittämiseen ja osa tietojenvaihdon ja tietojärjestelmien yhteiskäyttöisyyden kehittämiseen.

Kansallisia ohjelmia päivitetään lisärahoituksen osalta huhtikuun aikana.

Ohjelmien välitarkastelu

Syksyllä käynnistetään rahastojen kansallisten ohjelmien välitarkastelu. Sisäasioiden toimintaympäristössä viime aikoina tapahtuneet muutokset vaikuttavat osaltaan siihen, että on tarpeen tarkastella ja tarvittaessa päivittää ohjelmiin sisällytettyjä painopisteitä ohjelmakauden jäljellä olevaa ajanjaksoa varten. Ohjelmien päivitystarpeita käydään läpi komission kanssa.

Uuden ohjelmakauden valmisteluja käynnistellään

Vaikka EUSA-rahastojen toimeenpano on täydessä vauhdissa, on katseet suunnattu jo seuraavaan ohjelmakauteen, joka käynnistynee vuonna 2021. Komissio on järjestänyt kaksi alustavaa kyselyä sisäasioiden rahoituksesta ja tulevan kauden painopisteistä. Uuden ohjelmakauden valmisteluun liittyviä työpajoja on järjestetty niin ikään kaksi ja seuraava työpaja järjestetään kesäkuussa 2017. Komissio avaa tulevan ohjelmakauden valmistelua koskien myös julkisen konsultaation sisäasioiden EU-rahoituksesta. Uuden ohjelmakauden valmistelusta tiedotetaan lisää komission valmistelun edetessä.