Ajankohtaista

Korkeakouluharjoittelija Aleksi on EUSA-rahastotiimin uusin vahvistus

26.3.2019 14.52
Uutinen

Olen Aleksi Rantamaa ja aloitin helmikuussa korkeakouluharjoittelijana sisäministeriön kansainvälisten asioiden yksikössä. Opiskelen valtiotieteitä maisterivaiheessa Helsingin yliopistossa.

Nurmijärven Klaukkalassa koulut käyneenä muutin takaisin syntymäkaupunkiini Helsinkiin opintojen perässä viisi vuotta sitten. Opintovuosiini ovat mahtuneet mm. vaihto-opintojaksot Suomen lähialueilla Uppsalassa ja Pietarissa, sekä aiempi harjoittelujakso Euroopan komission Suomen edustustossa.

Työni sisäministeriössä on keskittynyt pääsääntöisesti sisäasioiden EU-rahastojen eli EUSA-rahastojen ympärille, joista en ennen harjoittelun alkua tiennyt juuri mitään. Jo reilun kuukauden jälkeen tuntuu kuitenkin siltä, että olen päässyt tekemään monipuolisesti erilaisia työtehtäviä ja kokonaiskuva niin rahastoista kuin rahoitettavista hankkeista on alkanut muodostua. Siitä haluankin jo tässä vaiheessa kiittää EUSA-rahastotiimin työkavereitani. Juuri päättyneiden AMIF- ja ISF-rahastohakujen osalta olen ollut mukana mm. hakumateriaalien valmistelussa sekä päässyt seuraamaan hankkeiden neuvontaa hakuklinikalla.

Tärkeä osa harjoitteluani on ollut rahastojen viestintään liittyvät tehtävät. Viestinnän merkitys on nykypäivänä korostunut ja sillä on tärkeä rooli myös rahastohauissa. Tehokkaan viestinnän avulla voidaan vaikuttaa mm. siihen, että haut näkyvät ja kuuluvat laajasti, hakuohjeet ja materiaalit ovat ymmärrettäviä ja tämän seurauksena saamme laadukkaita hankehakemuksia. Sosiaalisen median kohdennettu ja tehokas hyödyntäminen sekä tiedonvälitys esimerkiksi rahastojen uutiskirjeen ja nettisivujen kautta varmistavat myös sen, että rahastojen ja niillä rahoitettavien hankkeiden tärkeä työ sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton alalla on entistäkin paremmin esillä myös tulevalla rahoituskaudella 2021-2027.