Ajankohtaista

Komissio tukee 175 miljoonalla eurolla voimakkaan maahanmuuttopaineen alaisia jäsenvaltioita

15.1.2019 16.47
Uutinen

Euroopan komissio on käynnistänyt erityistoimihaun, jolla pyritään tukemaan jäsenvaltioita, jotka ovat voimakkaan muuttoliikepaineen alaisina, ja joiden vastaanottojärjestelmä on todettu ylikuormittuneeksi. Tuettavilla toimilla pyritään turvaamaan muun muassa riittävät vastaanotto-, majoitus- ja säilöönottotilat kansainvälistä suojelua hakeville tai kolmansien maiden kansalaisille.

Erityistoimihaku liittyy turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon annettuun delegoituun asetukseen, jolla rahastoasetuksen liitteen II määrittelemien erityistoimien joukkoa täydennetään vuonna 2018 rahaston väliarvioinnissa todettujen tarpeiden pohjalta.

Uudella erityistoimella mahdollistetaan rahaston erityistoimituki ns. valvotuille keskuksille. Rahastoasetuksen liitettä II erityistoimien kattamista rahoitettavista toimista täydennetään seuraavasti:

Jäsenvaltioissa, joihin kohdistuu voimakas ja suhteeton muuttopaine, kansainvälistä suojelua hakeville henkilöille tai kolmansien maiden kansalaisille, jotka oleskelevat jäsenvaltiossa eivätkä täytä tai eivät enää täytä maahantulon ja/tai maassa oleskelun edellytyksiä, tarkoitettujen riittävien vastaanotto-, majoitus- ja säilöönottotilojen ja niihin liittyvien palveluiden perustaminen, kehittäminen ja ylläpito sekä kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden asumistuki, myös jäsenvaltion perustamissa "valvotuissa keskuksissa."

Erityistoimihaku on käynnistetty ja vastaanotetut hakemukset arvioidaan aikataulusyistä jo ennen delegoidun asetuksen voimaantuloa.

Tuettavat toimet voivat liittyä majoituskapasiteetin lisäämiseen turvapaikanhakijoille sekä kansainvälistä suojelua saaville. Myönnettävällä tuella voidaan kehittää ja laajentaa nykyisiä vastaanottoyksiköitä, mutta ei rakentaa uutta infrastruktuuria.

Erityistoimituki on tarkoitettu niille jäsenvaltioille, jotka ovat voimakkaan muuttoliikepaineen alaisina, ja joiden vastaanottojärjestelmä on todettu ylikuormittuneeksi. Tarpeen tulee olla todettu rahaston kansallisen ohjelman väliarvioinnin yhteydessä.

Erityistoimihakuun osoitetaan unionin talousarviosta 175 miljoonaa euroa. Jäsenvaltioiden tulee toimittaa hakemuksensa helmikuun loppuun mennessä. Tuettavista hakemuksista ilmoitetaan jäsenvaltioille toukokuussa 2019 ja tähän liittyvät kansallisten ohjelmien muutokset tullaan tekemään kesällä 2019.

Suomen kansallisen ohjelman väliarvioinnin yhteydessä ei todettu erityistoimen myöntämisen edellytyksenä olevia erityisiä vastaanottojärjestelmään liittyviä tarpeita.

Komission erityistoimihaku

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Iikka Saunamäki, p. 0295 488 267, [email protected]