Ajankohtaista

FI SV

Kansallinen laki EU:n sisäasioiden rahastoista valmistunut

6.11.2014 13.43 | Julkaistu suomeksi 10.2.2017 klo 6.36
Uutinen

Valtioneuvosto esitti tänään vahvistettavaksi lakia sisäasioiden rahastoista. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki huomenna 7.marraskuuta.

Laki koskee kahta uutta EU:n sisäasioiden rahastoa: sisäisen turvallisuuden rahastoa ja turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa. Sisäisen turvallisuuden rahasto jakaantuu ulkoraja- ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden torjumisen ja ehkäisemisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen.

Laki sisältää säännökset kansallisien ohjelmien ja niitä tarkentavien kansallisten toimeenpano-ohjelmien valmistelusta, hyväksymisestä ja hallinnoinnista ja toimivaltaisista viranomaisista. Laissa säädetään rahastoista myönnettävän tuen edellytyksistä, ehdoista, tukeen liittyvistä menettelyistä sekä valvonnasta.

EU:n sisäasioiden rahastoja koskevan valtioneuvoston asetuksen valmistelu on käynnissä.

Laki tulee voimaan 1.1.2015.

Suomen arvioidaan saavan rahastoista noin 113 miljoonaa euroa

Sisäasioiden rahastojen ohjelmakausi on 2014-2020. Suomen arvioidaan saavan noin 113 miljoonaa euroa rahastoista ohjelmakaudella. Valtioneuvosto hyväksyi tänään turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston kansallisen ohjelman. Kansallista ohjelmaa tarkentavan toimeenpano-ohjelman valmistelu on käynnissä.

Haut rahastoista käynnistyvät ensi vuoden alkupuolella.

Lisätietoja lainsäädäntöhankkeesta: www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/muut_lainvalmisteluhankkeet/sisaasioiden_eu-rahastot

Lisätietoja rahastoista: www.eusa-rahastot.fi

Lisätietoja: ylitarkastaja Päivi Pietarinen, p. 029 548 8257, ylitarkastaja Sanna Virtanen, p. 029 548 8264

EU