Ajankohtaista

ISF-rahaston haku päättyi 25.5.2018

1.6.2018 12.06
Uutinen

Haussa vastaanotettiin kuusi hakemusta sisäisen turvallisuuden rahastoon.

Hakemuksista neljä kohdistuu raja- ja viisumirahoitusvälineeseen, jossa haetaan rahoitusta mm. Frontex-veneisiin. Poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen kohdistuu kaksi hakemusta, jotka liittyvät matkustajatietojärjestelmään (PNR) ja yhteiskäyttöisyyden parantamiseen.

EU-tukea haetaan yhteensä noin 10,85 miljoonaa euroa. Hankkeiden kesto vaihtelee reilusta puolesta vuodesta kolmeen vuoteen. Avoinna olevista tavoitteista johtuen hakijoina oli pelkästään viranomaisia.

ISF-hakemukset